آذری جهرمی: خلاقیت در بخش فناوری اطلاعات امروز در ذهن جوانان نهفته استبه گزارش بامداد شنبه ایرنا، آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با ظهور فناوری های نوین روند اشتغال در جهان از کشاورزی و صنعت در حال انتقال به بخش خدمات است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اشتغال در بخش ارائه خدمت با استفاده از فناوری اطلاعات موضوعی است که در کسب و کارهای نوپا امروز به خوبی دیده می شود.
آذری جهرمی ادامه داد: یکی از رمز های موفقیت این نوع کسب و کارها خلاقیت است و به دیگر سخن رمز توسعه اشتغال توجه به خلاقیت ها و هموارکردن راه پیاده سازی آنها است.
وزیر ارتباطات نوشت: بی راه نیست اگر بگوییم مخازن نفتی آینده ما و ثروت بزرگ ما ذهن و قلب جوانان کشور است.
شبد**2078**1953**1010
**تنظیم کننده: محمد مهدی بهرامی**انتشار دهنده:حسن معظمیانتهای پیام /*


پاسخ دهید