آمار جمعیت خراسان شمالی؛864 هزار یا 944 هزار نفر؟به گزارش ایرنا، آمار جمعیت خراسان شمالی در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 حدود 867 هزار نفر بود که این رقم در سرشماری نفوس و مسکن سال 95 به حدود 864 هزار نفر کاهش یافت.
البته در کاهش آمار جمعیتی خشکسالی های چند سال گذشته بی تاثیر نبوده است اما، اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی معتقد است: براساس برآوردهای آماری این اداره کل، جمعیت استان در مقایسه با سال 90 افزایش 70 هزار نفری داشته است.
علی زاهدی نیا در توضیح این اختلاف آماری گفت: اگر مبنای سرشماری سال 90 باشد، طی این پنج سال در استان تعدادی واقعه ولادت و تعدادی واقعه فوت ثبت شده که تفاضل این دو از یکدیگر حدود 70 هزار نفر می شود و جمعیتی است که به جمعیت سال 90 اضافه شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه مرکز آمار ایران مرجع رسمی است باید از این آمار تبعیت کنیم اما برای دستیابی به برآورد منطقی وعدد صحیح باید برروی استدلال ها بررسی های لازم انجام شود.

* 63 نفر در خراسان شمالی فاقد شناسنامه هستند
زاهدی نیا در باره افرادیکه در خراسان شمالی فاقد شناسنامه اند گفت: در این زمینه حدود 96 پرونده از گذشته وجود دارد که تاکنون 33 پرونده به نتیجه رسیده و برای آنها شناسنامه صادر شده است.
وی با ذکر اینکه مابقی پرونده ها در مرحله بررسی هویت و اظهارنظر مراجع تامین و امنیتی هستند اضافه کرد: پس ازتکمیل پرونده، پرونده به شورای تامین ارجاع شده و با تایید تابعیت ایرانی فرد شناسنامه صادر می شود.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی تاکید کرد: اکثریت این افراد از مردم این استان هستند و به علت های مختلفی مانند سطح سواد پایین، بی توجهی و مشغول بودن به کارهای کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی برای اخذ شناسنامه اقدام نکرده اند.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی و همچنین مردم می توانند دیدگاه ها یا برنامه های خبری خود را از طریق شماره تلفن 32226666 و 32231776 و یا به 09159768804 تلگرام به ایرنا اطلاع دهند یا نمابر کنند.
* کانال تلگرامی ایرنای خراسان شمالی به نشانی https://t.me/irnabojnurd در دسترس همگان است.
ع/ 6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید