آموزش کتاب درسی انسان و محیط زیست به دبیران مدارسبه گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، کیومرث کلانتری افزود: با توجه به پایان یافتن تدوین کتاب درسی ‘انسان و محیط زیست’ ویژه دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه و انتشار نسخه اولیه آن به صورت الکترونیک، دبیران این کتاب درسی تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش تدریس آن را فراخواهند گرفت.
وی اظهار کرد: کتاب انسان و محیط زیست کتابی مساله محور است و دبیران مربوطه باید قبل از تدریس آن به دانش آموزان، آموزش های لازم را فراگیرند.
کلانتری ادامه داد: این کتاب برای نخستین بار است که با تعامل سازنده وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده و قرار است از ابتدای سال تحصیلی پیش رو، هر هفته به مدت دو ساعت برای دانش آموزان تمامی رشته های تحصیلی پایه یازدهم کشور تدریس شود.
مدیرکل دفتر آموزش محیط زیست با بیان اینکه این کتاب درسی در مرحله چاپ است، گفت: قرار است از نسخه چاپی آن در اوایل شهریورماه رونمایی شود.
علمی 9014**1834
تنظیم: کیمیا عبدالله پور ** انتشار: ناهید شفیعیانتهای پیام /*


پاسخ دهید