ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجیبه گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 20/10/1396 به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره 212095/ت44512هـ مورخ 22/9/1389 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- عنوان آیین‌نامه به ‘آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس’ اصلاح می‌شود.
2- در ردیف (1) جدول ماده (2) عبارت ‘رییس شعبه’ به عبارت ‘مدیر شعبه’ و عبارت’معاون مرکز در خارج از کشور’ به عبارت ‘مدیر مالی و اداریشعب خارج از کشور’
اصلاح می‌شود.
3- ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 3- میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می‌نمایند بر اساس نوع و مدت خدمت بر حسب ساعت به شرح جدول زیر خواهد بود:
(جدول مربوطه در سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت موجود می باشد.)
تبصره 1- ارقام مذکور در جدول حداکثر تا سقف (150) ساعت در ماه قابل پرداخت است.
تبصره 2- از سال 1397 جداول پرداختی می‌تواند بر مبنای درصد افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در سقف مصوب دولت به تشخیص رییس مرکز افزایش یابد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به نهاد ریاست جمهوری، وزارت امورخارجه، سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*


پاسخ دهید