اجرایی و بهره برداری از15 طرح گاز رسانی درتنگستان بوشهربه گزارش ایرنا، فرماندار شهرستان تنگستان روز شنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: با گازرسانی به پنج روستای این شهرستان 14 کیلومتر شبکه گازرسانی با 17 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
عادل دهدشتی افزود: با گاز رسانی به روستاهای یاد شده زمینه برخورداری 309 خانوار از نعمت گاز فراهم شده است.
وی تصریح کرد: همچنین امروز گازرسانی به یک واحد صنعتی افتتاح و عملیات گازرسانی به 9 واحد صنعتی دیگر نیز آغاز شد.
دهدشتی اضافه کرد: برای گازرسانی به طرح های صنعتی یاد شده چهار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی گفت: تاکنون در شهرستان تنگستان بیش از 760کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شده که با تحقق این امر، همه شهرها و 74 روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شدند.
فرماندار تنگستان اظهارداشت:در زمان حاضر 18 هزار و 468انشعاب گاز در تنگستان نصب شده است.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجردانتهای پیام /*


پاسخ دهید