اجرای آزمایشی نظام ارجاع الکترونیکی و پزشک خانواده در زنجان آغاز شدمحمدرضا صائینی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در 9 استان دیگر به جز زنجان اجرای آزمایشی خود را آغاز کرده است.
وی اظهار کرد: اولویت اصلی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم، توجه به موضوع بهداشت، پیشگیری و ارتقای شاخص های بهداشتی در کشور است.
به گزارش ایرنا ، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده بر اساس مدل بومی سطح بندی خدمات سلامت در ایران، کنترل و کاهش بیماری های غیرواگیر و واگذاری خدمات به مردم و سازمان های مردم نهاد از مهمترین اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکید کرد: چون زنجان در حوزه بهداشتی جزو استان های پیشرو هست، در بین 10 استان قرار گرفته و قرار است، بعد از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت، برای اجرا در کل کشور تصمیم گیری شود.
صائینی با بیان اینکه مراقبان سلامت در این مدل جدید در صف نخست خدمات دهی قرار دارند، گفت: در سایر مراحل نیز خود بیمار توانایی انتخاب سطح خدمات دهی را در سیستم دارد.
وی افزود: البته اگر مراجعه کننده در مسیری که دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد کرده قرار بگیرد، به قطع هم مسیر علمی تر داشته و هم هزینه کمتری دارد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان اظهار کرد: سیاست های وزارت بهداشت رسیدن به مدل بومی نظام ارجاع بیماران به طور الکترونیکی است و تلاش می کند با برنامه ریزی مطلوب، بدون تحمیل هزینه به دولت این امور انجام گیرد.
صائینی با بیان اینکه نظام ارجاع الترونیکی هم اکنون در شهرستان خرمدره آغاز شده است، گفت: به طور رسمی شهرهای ابهر و خدابنده نیز از هفته آینده در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت.
وی ادامه داد: اجرای نظام ارجاع در شهرستان های ایجرود، طارم، ماهنشان و سلطانیه وابسته به اجرای طرح در شهرستان زنجان است و امیدواریم تا 15 مهر با افتتاح کلینیک ویژه شفیعیه این اتفاق بیافتد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تبیین مزایای نظام ارجاع الکترونیک بیمار، ادامه داد: هزینه حداقلی ویزیت بیمار و رسیدگی ویژه از جمله مزایای این طرح محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، اجرای آزمایشی نظام ارجاع تنها در مناطقی که طرح پزشک خانواده وجود داشته است ، قابلیت اجرا دارد.
هم اکنون طرح پزشک خانواده در تمامی روستاهای استان زنجان و تمام شهرهای زیر 20 هزار خانوار اجرا شده است.
3216/8068
خبرنگار : سجاد کریمی *** انتشار دهنده : اسماعیل جهانبخشانتهای پیام /*


پاسخ دهید