اجرای برنامه تعالی مدیریت در 284 مدرسه استان البرزحسین رحمانیان روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح تعالی مدیریت در همه دوره های تحصیلی برای کیفیت بخشی به همه برنامه های آموزشی، پرورشی و تربیتی در قالب هشت محور اجرا یی شده است.
وی با اشاره به اینکه مدارس در ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه در چهار سطح ممتاز، متعالی، پویا و موفق رتبه بندی می‌شوند، اظهار کرد: مدارسی که در استان‌ها در این طرح به عنوان سطوح ممتاز و متعالی شناخته می‌شوند، توسط تیم‌های ارزیابی وزارتخانه مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند.
وی یاد آور شد: با توجه به اهمیت این طرح ، برگزاری نخستین همایش یافته های علمی پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت در قالب برنامه تعالی مدیریت در مدارس و تاثیر آن بر کیفیت آموزشی در سطح استان البرز در دستور کاری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این برنامه از سلسله برنامه هایی است که با هدف کاربردی کردن یافته های علمی پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت به ارائه کاربست های پژوهشی و ایده های علمی و تجربی در ساحت های مختلف این حوزه می پردازد.
معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز با اشاره به برگزاری این همایش در سالن اجتماعات کانون امام علی (ع) ادامه داد: در این نشست مدیران 284 مدرسه مجری این برنامه حضور دارند تا تجارب و یافته های پژوهشی خود را به اشتراک بگذارند و از دیدگاه و تجربه سخنرانان در این نشست هم اندیشی پژوهشی – آموزشی بهره مند شوند.
رحمانیان گفت: برگزاری این گونه برنامه ها به منظور عملی کردن نتایج تحقیقات و پژوهش ها در عناوین و موضوعات مختلف دیگر از جمله تربیت بدنی، هدایت تحصیلی، اوقات فراغت ، افت تحصیلی در استان البرز ادامه پیدا می کند.
وی خاطر نشان کرد: تلاش می شود همه تجربه های مدیران و معلمان خبره در برنامه طرح تعالی مدیریت و هم یافته های علمی پژوهشگران و صاحب نظران در قالب مجموعه ای تدوین و در اختیار مدارس استان البرز قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تا زمانی که تحقیق و پژوهش در قفسه کتابخانه ها بایگانی شود شاهد تحولی در جامعه به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت بر اساس ساحت های آموزش و پرورش نخواهیم شد.
وی تاکید کرد: مبنای تحول در آموزش و پرورش باید بر اساس تحقیق و پژوهش باشد.
2819/1535 خبرنگار: مهین مالمیر**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخ دهید