اجرای 735 کیلومتر تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در شیروانمحمد دره کی جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این میزان طرح در قالب 46 پروژه بوده که برای انجام آن 16 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی، کاهش شاخه زنی و حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: این طرح در شیروان از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است که در حال پاکسازی کامل می باشد و از تعداد 170 روستا، 50 روستا تاکنون پاکسازی شده است که هم اکنون در حال ادامه است.
دره کی افزود: طرح تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در شیروان از ابتدای سال جاری تاکنون 25 کیلومتر روستایی و 12 کیلومتر شهری انجام شده است.
به گفته مدیر توزیع نیروی برق شیروان تمام روستاهای بالای 10 خانوار در این شهرستان که سکونت دائم دارند از نعمت برق برخوردار هستند.
مجموع کل مشترکین برق در شیروان 61 هزار و 6 نفر هستند که از این تعداد 40 هزار و 492 مشترک شهری و 19 هزار و 723 مشترک روستایی اند.
7186/6042 خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشاردهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید