ارتقای 10 پله ای کیفیت آموزش مازندران در دولت تدبیر و امیدسید علی قاسمی روز یکشنبه در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مازندران که در ساری برگزار شد ، افزود : آموزش و پرورش مازندران بدور از هرگونه فعالیت های سیاسی و حزبی و تنها اتکا به مقوله انجام وظایف محوله در این زمینه گام برداشته است .
وی که وضعیت فعلی حوزه آموزشی استان مازندران را خوب ارزیابی کرد ، ادامه داد : تداوم این مسیر در گرو همین شیوه بدور از مسائل سیاسی بودن است .
وی با اشاره به اینکه برخورداری از آموزش به عنوان حق تمامی آحاد جامعه محسوب می شود ، افزود : بهره مندی مردم از آموزش می تواند زمینه ساز کنترل آسیب ها و مسائل اجتماعی باشد .
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران که ایجاد همبستگی اجتماعی را یکی دیگر از اثرات آموزش برشمرد و ادامه داد : با کیفی سازی آموزش در مدارس می توان زمینه های دستیابی به این اثرات مثبت و خوب در سیستم آموزشی را فراهم کرد .
وی از مدیران مدارس به عنوان یکی از پایه های مهم و تاثیر گذار برای پیشبرد آموزش کیفی ذکر کرد و افزود : مدیران باید در جهت آموزش دغدغه و آگاهی داشته باشند تا در پیشبرد آموزش کیفی موفق باشند.
قاسمی تاکید کرد که نباید جبهه گیری های سیاسی وارد فضای مدرسه شود که رسوخ این فضا می تواند در کیفیت امور آموزشی این اماکن تاثیر بگذارد .
وی با اشاره به محدود بون منابع مالی ، ادامه داد : شاید نتوان با منابع مالی معلمان را انگیزه بخشید اما می شود با شاد سازی محیط کار آنها در آنها انگیزه ایجاد کرد .
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران اضافه کرد : مدیران مدارس می بایست تمام تلاش خود را برای ایجاد فضای با نشاط و خوب مصروف بکنند .
**نامناسب بودن شیوه آموزشی دلیل عدم کسب نتایج خوب دانش آموزان مازندران
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران در این نشست نمره کسب شده توسط دانش آموزان استان در برخی مقاطع تحصیلی را خوب ندانست وگفت : بررسی ها نشان می دهد این مساله ناشی از نامناسب بودن شیوه آموزشی بکاربسته شده از سوی معلمان است .
اسفندیار نظری افزود : سال تحصیلی گذشته 23 هزار و 500 دانش آموز پایه نهم استان در درس ریاضی نمره زیر 14 گرفتند .
وی همچنین در آمار دیگر در خصوص کسب نمره دانش آموزان همین پایه در درس علوم گفت : 16 هزار و 500 دانش آموز نیز نتوانستند در این درس نمره خوبی را کسب بکنند .
معاون آموزش متوسطه مازندران افزود : کسب نمره پایین در دروس علاوه بر ایجاد روحیه ناکامی و درماندگی در دانش آموزان ، بار هزینه ای را بر دولت و خانواده نیز تحمیل می کند .
وی ادامه داد : در حال حاضر دولت برای تحصیل هر دانش آموز سالانه 25 میلیون ریال هزینه می کند .
نظری از معلمان مدارس خواست تا همچنانکه در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت می کنند ، برای بروز شدن و مناسب کردن شیوه های آموزشی خود به شیوه های مدرن و خارج از سیستم آموزش ضمن خدمت نیز اتکا بکنند .
وی در تشریح شاخص های افت تحصیلی کودکان در جامعه از وجود کودکان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل به عنوان یکی از این شاخص ها نام برد و گفت : در مقطه ابتدایی و در دوره متوسطه دوم به ترتیب یک هزار و 24 و 394 کودک از این چرخه تحصیل و آموزش بازماندند که همه آنها شناسایی شده اند .
نظری عمده بازماندگان از تحصیل را دختران اعلام کرد که به دلیل ازدواج زودرس و یا ورود به بازار کار از تحصیل بازمانده اند.
وی اضافه کرد : هم اکنون پوشش تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی ، متوسطه اول و دوم به ترتیب 100 ، 98 و نیم و 91 و نیم درصد است .
مازندران بیش از چهار هزار مدرسه دارد که در سال تحصیلی گذشته حدود 520 هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کردند .
خبرنگار : رضا غلامی **انتشا ردهنده: محسن حسن نیا
/1899/7335انتهای پیام /*


پاسخ دهید