استان البرز رتبه اول نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزی کشور را کسب کردبه گزارش ایرنا، خسرو ساکی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی طرح نماد در سالن امام علی (ع) کرج افزود: این طرح در شش استان کشور به صورت پایلوت به اجرا در آمد که استان البرز توانست با اجرای برنامه های آموزشی – تخصصی برتر شناخته شود.
وی با اشاره به اینکه طرح نماد از سال 1395 تا 1400 در قالب برنامه ششم توسعه برای اجرا درمدارس پیش بینی شده است، یادآور شد: طرح نماد مبتنی بر پیشگیری رشدمدار است که در استان البرز برای آموزش به دانش آموزان و خانواده ها در سطح وسیع نیاز به همکاری دستگاه ها دارد.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: این نوع پیشگیری سعی دارد وقتی کودکی قصد بروز رفتار بزهکارانه را دارد با مداخله زودرس از مزمن شدن آن و احتمال بزهکاری در آینده جلوگیری کند.
ساکی گفت : پیشگیری زودرس، مداخله روانشناختی در فرآیند رشد کودکان است تا مانع از بروز رفتارهای پرخطری شود که احتمال پذیرش و بروز آن در کودکان وجود دارد.
وی با یادآوری نقش مدرسه در این طرح مهم گفت: با توجه به اینکه اهمیت مدرسه در تکمیل شخصیت کودک انکارناپذیر است مدرسه نقش مهمی در پیشگیری رشد مدار دارد و در این سند، آموزش و پرورش به عنوان محور اجرایی در نظر گرفته شده است.
ساکی اظهار کرد: طرح نماد در سال تحصیلی 96- 95 در 12 مدارسه شهرستان نظرآباد و آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج به اجرا در آمد که در قالب دوره های آموزشی و غربالگری آن 5 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند.
وی بیان کرد: برای آگاهی بخشی به دانش آموزان و والدین با عنوان طرح نماد ، 40 کتاب آموزشی تدوین شده است که در البرز در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز اضافه کرد: همه مجریان این طرح در مدارس منتخب شده آموزش تخصصی علمی و سامانه ای در زمینه طرح نماد دیدند.
ساکی یادآور شد: برای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان در طرح نماد نیاز به همکاری 9دستگاه اجرایی در استان البرز داریم.
وی تاکید کرد: از سوی بنیاد برکت ، برای اجرای آزمایشی این طرح در استان البرز 4میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت که در زمینه هوشمند سازی و آموزش هزینه شد.
2819 / 6155 خبرنگار: مهین مالمیر ** انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخ دهید