استفاده از سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی کمتر ازمیانگین دنیا استبه گزارش ایرنا محمدعلی باغستانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران خراسان شمالی گفت: میانگین مصرف سموم در دنیا یک کیلوگرم ماده موثر است اما این شاخص در کشورمان بین 630 تا 700 گرم است.
وی با بیان اینکه استفاده از سموم بستگی به طغیان بیماری ها آفات دارد افزون: تغییر اقلیم مصرف سموم در کشور را پایین تر آورده است.
این مسئول گفت: کشورمان ایران در اقلیم خشک قرار دارد که نسبت به کشورهای اروپایی که اقلیمی مرطوب دارد آفات و بیماری ها کمتر است.
باغستانی افزود: به عنوان مثال در بیماری لکه سیب در سه نوبت مصرف سم مشکل برطرف خواهد شد اما در اروپا برای مبارزه با این آفت حتی تا 17 مرحله سمپاشی وجود دارد که این امر نشان می دهد مصرف سموم در کشور نسبت به میانگین دنیا پایین تر است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما در کشور در مصرف سموم انحراف وجود دارد و در مصرف سم در جایگاه مناسب استفاده نمی شود، از سم پنبه برای میوه های تازه خوری استفاده می شود و یا از سموم ثبت نشده برای کنترل بیماری و آفت مصرف می شود.
باغستانی اشاره ای به بیماری سفیدک داخلی انگوردر خراسان شمالی کرد و گفت: به برکت برجام سم مورد نیاز برای مبارزه با این ببیماری خریداری شد که خوشبختانه این آفت در سال جاری کنترل شده است.
سالانه 120 میلیون تن انواع محصول کشاورزی شامل زراعی، باغی، دامی و شیلات در کشور تولید می شود.
3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعی. ** انتشار دهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید