اعتصاب 750 مدرسه درروز آغازسال تحصیلی صربستانیاسنا یانکوویچ رئیس اتحادیه صنف آموزش و پرورش صربستان در همایش خبری امروز (چهارشنبه) خود با اعلام این خبر افزود، اعضای این اتحادیه در ساعت 12 ظهر روز جمعه (اول سپتامبر/10 شهریور) نیز تظاهراتی در چند شهر صربستان در اعتراض وضع نامناسب کارکنان آموزش و پرورش این کشور برگزار می کنند.
یانکوویچ با اشاره به اینکه در اول سپتامبر در پله های مقابل وزارت آموزش و پرورش در بلگراد همایش خبری برگزار می شود، گفت که این اعتصاب فقط آغازی بر فعالیت های سندیکایی است.
وی افزود که تا چهارم سپتامبر برای اتحادیه صنفی آموزش و پرورش معلوم خواهد شد که آیا پیشنهادهای ارائه شده در پیش نویس قانون مربوط به کارکنان آموزش و پرورش در دوایر دولتی پذیرفته می شود و یا اینکه برای دولت مهم نیست.
بنا به اطلاعیه اتحادیه صنفی کارکنان آموزش و پرورش صربستان، در سال تحصیلی جدید این کشور حدود 800 کلاس درسی نسبت به سال گذشته کمتر فعالیت خواهند کرد و همچنین چهارهزار و 574 نفر نیز در آموزش و پرورش مازاد بر نیاز هستند که طی تابستان امسال 460 از آنها شاغل بدون کار بوده اند.
در اتحادیه صنفی آموزش و پرورش صربستان گفته شده که حقوق کارکنان آموزش و پرورش 12درصد زیر میانگین حقوق سایر ادارات دولتی در سطح این کشور است.
اتحادیه کارگری مستقل صربستان نیز در اعتراض به وضع کارکنان ادارات دولتی این کشور، برای روز دوشنبه 4 سپتامبر تظاهرات سراسری اعلام کرده است.
نارضایتی اتحادیه های صنفی صربستان از اوضاع شغلی و رفاهی خود در حالی بیان می شود که مقامات در دولت و همچنین رئیس جمهوری این کشور واقع در بالکان از بهبود وضع مالی و افزایش حقوق کارکنان دولتی و افزایش دریافتی بازنشستگان در طی امسال و سال آینده (2018) سخن می گویند.
اروپام**436**1479
ناشر:حسن سالک رضائیانتهای پیام /*


پاسخ دهید