افزایش اثربخشی پیوند مغز استخوان با شناسایی یک پروتئینبه گزارش روز چهارشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از مدیکال ساینس، مغز استخوان حاوی سلول‌های بنیادی خون‌ساز است که انواع سلول‌های خونی را تولید می‌کند. این سلول‌ها به محض انجام پیوند مغز استخوان، عفونت‌های سیستمی و آسیب‌دیدگی مغز استخوان وارد عمل شده و سلول‌های خونی از جمله سلول‌های ایمنی را در قالب فرآیند موسوم به خون‌سازی، تولید می‌کنند.
به اعتقاد محققان با هدف‌گیری پروتئین Del-1 می‌توان پیوند سلول‌های بنیادی‌ را به ‌نحو موثرتری انجام داد. در واقع استفاده از پروتئین Del-1 هم برای اهداکنندگان و هم دریافت کنندگان سلول‌های بنیادی و مغز استخوان مفید است. در اهدا کنندگان ممانعت از تعامل بین Del-1 و سلول‌های بنیادی خون‌ساز، انتقال این سلول‌های پیش‌ساز را به جریان خون تسهیل می‌کند و موجب افزایش تعداد سلول‌های اهداکننده می‌شود. در مقابل در بدن دریافت کننده بهبود تعامل بین Del-1 با سلول‌های بنیادی خون‌ساز موجب تسریع جاگیری و شروع فرآیند خون‌سازی می‌شود.
همچنین با استفاده از پروتئین Del-1 می‌توان فرآیند سلول‌های ایمنی را در بیماران مبتلا به سرطان‌ بهبود بخشید.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Journal of Clinical Investigation منتشر شده است.
علمی (6)**9259**1440
مترجم: سپیده علی کاشانی** انتشار:گلشنانتهای پیام /*


پاسخ دهید