افزایش کیفیت از اولویت های نظام مهندسی استبه گزارش ایرنا محمدحسین صباغی روز شنبه و همزمان با پنجم اسفند ، روز مهندس در جمع خبرنگاران گفت: بسیاری از معضلات اجتماعی امروز ما ناشی از نداشتن مسکن مناسب است و آنگونه که انتظار میرودبه موضوع معماری و استحکام در ساخت وسازها توجه نمی شود.
صباغی با بیان اینکه مسکن، بزرگترین سرمایه غالب اکثر افراد جامعه است افزود: باید برای استفاده بهتر و بیشتر از این سرمایه گزاری ،نسبت به رعایت شاخص های فنی،نظارتی ،مصالح و طراحی معماری آن توجه بیشتری کرد .
وی طراحی ،نظارت و اجرا را سه رکن اصلی کیفیت درساختمان عنوان و نبود حتی یک ضلع از این مثلت را عامل عدم کیفیت درساخت و ساز بیان کرد .
رئیس نظام مهندسی میبدتمرکز روی امورصنفی ،فنی،بالابردن کیفیت درساخت وساز،پرهیز ازحاشیه پردازی و آگاه سازی مالکین را از اولویت های نظام مهندسی برشمرد و گفت:امروز ورود در طراحی و معماری و ساخت وساز تنها با آموخته های دانشگاهی کافی نیست به همین خاطرنظام مهندسی با برگزاری دوره های تخصصی به دنبال افزایش تخصص و کارآمدی مهندسین است.
صباغی رعایت کیفت درساخت وساز را با توجه به شرایط اقلیمی وزلزله خیزی کشورامری ضروری خواند و افزود:درعصرفرا ارتباطات نقش رسانه ها در آگاه سازی واطلاع رسانی به مردم بعنوان مالک و به مهندسین ومجریان پروژه ها بسیار حائز اهمیت دانست.
رئیس نظام مهندسی میبد استفاده از مصالح استاندارد درساخت وساز را یکی دیگر ازعوامل مهم کیفیت ساختمان دانست و افزود:برای بهبود خدمات نظارتی حضورنظارت مقیم کارگاهی ضروری است که برای رسیدن به این امرحمایت و مشوق های دولتی هم نیاز است .
وی با اشاره به بافت های فرسوده وتاریخی گفت:به دلیل وجود زیرساخت ها دربافت های تاریخی ،انشعابات ،کوچه ها و معبرهای مختلف می توان درصنعت ساختمان سرمایه گذاری کرد و به نتایج خوبی هم دست یافت .
صباغی با اشاره به آمارپروانه صادرشده در شهرستان میبد گفت :سالانه بین 400 تا 600 پروانه درشهرستان میبد صادرمی شود که زیربنای حدود 120 هزار مترمربع را شامل می شود این درحالی است که براساس انشعابات آب ،برق ومخابرات و یا مطالعات میدانی ،دوبرابر این آماردرشهرستان میبد ساخت وساز داریم که این نشان می دهد 50درصد ساخت وسازها درمیبد بدون پروانه ساخته می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری اخیرا همه تلاش خود را به کار گرفته است که ساخت وسازهای بدون پروانه کنترل شود گفت:ساخت وسازهای بدون پروانه باعث عدم توانایی دربرنامه ریزی شهری ،کیفیت نماها و ساخت وسازمی شود که مسئولین شهر قطعا دنبال بهبود این شرایط هستند.
رئیس نظام مهندسی با اشاره به شایعه بالا بودن نرخ تعرفه های نظام مهندسی هم با اعلام نرخ چند استان گفت:نرخ تعرفه ها باتوجه به ضوابط درکمیته چهار نفره استان مصوب و به شهرستانها ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد:تعرفه خدمات مهندسی میبد در پایین ترین میزان درسطح استان قرار دارد.
صباغی صدورشناسنامه فنی و ملکی ساختمان را که در آن تمام اطلاعات ساختمان ازصفرتا 100 آورده شده را یکی از موضوعات مفغول مانده درکشور دانست و گفت :صدور شناسنامه فنی وملکی ساختمان را دنبال می کنیم که اگر به نتیجه برسد برای مالک و خریدار آن درمرحله بعد کمک بزرگی می کند.
میبد در 50 کیلومتری شهر یزد قرار دارد.
6197انتهای پیام /*


پاسخ دهید