الشباب 12 روستایی را در سومالی کشتبه گزارش خبرگزاری رویترز، گروه تروریستی الشباب به روستایی در جنوب شهر بوساسو واقع در شمال سومالی حمله کردند.
گروه تروریستی الشباب افزوده است که در این حمله پنج سرباز ارتش سومالی نیز کشته شدند.
پیش تر الشباب این منطقه در شمال سومالی را در اشغال خود داشت.
گروه تروریستی الشباب ماه جولای نیز در حمله ای مشابه به شهر بوساسو دستکم 38 غیرنظامی را کشته بودند.
گروه الشباب یک گروه تندرو سومالیایی است که از سال 2012 بخشی از شبکه القاعده شده است.
این گروه که در گذشته بخش هایی از مرکز و جنوب سومالی را در کنترل خود داشت، از سال 2015 شهرهای بزرگ را از دست داده و تنها چند منطقه روستایی را در تصرف خود دارد. شمار نیروهای الشباب در سال 2014 بین هفت تا 9 هزار نفر برآورد شده بود.
شبک**9365**1392**مترجم: رضا میرزائی**انتشار: ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


پاسخ دهید