بازدید وزیرجهاد کشاورزی از نمایشگاه بین المللی دامداری فرانسهبه گزارش ایرنا، هیات ایرانی در فرودگاه شهر کلرمون مورد استقبال رسمی هانری ناله (وزیر اسبق کشاورزی فرانسه که از سوی وزیر فعلی کشاورزی فرانسه برای مدیریت کمیته کشاورزی ایران و فرانسه منصوب شده است)، استاندار منطقه و نماینده مجلس ملی فرانسه قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در نخستین بخش سفر خود به فرانسه در همایش بین المللی دامداری شرکت و از غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بازدید کرد.
حجتی سپس با روسای شرکت های خصوصی ایرانی که در زمینه دامداری فعال هستند، دیدار و درخصوص مسائل مختلف به گفت وگو پرداخت.
همچنین ابوالقاسم دلفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس وزیر جهاد کشاورزی را در این همایش بین المللی همراهی می کند.
وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه به همراه وزیر کشاورزی فرانسه در دومین کمیسیون کشاورزی مشترک جمهوری اسلامی ایران و فرانسه شرکت خواهند کرد.
شبد**9122** انتشار دهنده: مهدی نعمتیانتهای پیام /*


پاسخ دهید