برنامه تعالی مدیریت، راهی برای تقویت یافته های علمی درمدارسبه گزارش ایرنا، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز در این همایش گقت: به فرموده رهبر معظم انقلاب ، مدرسه کانون خلق آینده است که در سند تحول بنیادین به آن توجه ویژه ای شده است.
حسین رحمانیان افزود: سند تحول بنیادین باید مورد توجه خاص مدیران مدارس آموزش و پرورش قرار گیرد زیرا در این سند تا افق سال 1404 ، مدرسه را مورد هدف قرار داده است .
وی بیان کرد: تا این افق مدارس کشور باید به کانون محله که همه ارکان دیگر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، تبدیل شود.
وی تصریح کرد: نگاه مدیران مدارس البرز نباید صرفا درگیر مشکلات مدرسه شود زیرا مدرسه عالی با مدیر متعالی شکل خواهد گرفت.
رحمانیان با اشاره به توسعه مشارکت و تمرکز زدایی در برنامه تعالی مدیریت در مدارس این استان، خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات موجود در مدارس تمرکز گرایی است لذا آموزش و پرورش با تمرکز زدایی و بحث مدرسه محوری و رسیدن به اینکه ادارات کل به آنها تفیض اختیار داده شود، موافق است.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز گفت: طرح تعالی مدیریت از محورهای مهمی است که باید به سمت آن حرکت کرد.
رحمانیان با بیان اینکه این موضوع که نقش مدیر مدرسه در عرصه تعلیم و تربیت حائز اهمیت است ، یاد آور شد: تا کنون رویکرد مدارس مدیر محوری بوده در حالی که مدارس باید با برنامه محوری هدایت و مدیریت شود. وی ادامه داد: برای تحقق اهداف و گسترش برنامه طرح تعالی در مدارس البرز باید تمام یافته ها و تجربات را عملیاتی کرد و در این زمینه نشست های کارگاهی در آموزش و پرورش استان برگزار شود.
وی گفت: برنامه تعالی مدیریت باید از مدارس ابتدایی به اجرا در آید اجرایی شود.
رحمانیان به اهمیت مدیریت مدارس در عرصه تعلیم و تربیت پرداخت و افزود: اگر باور مدیر تغییر کند، عملکردش هم تغییر می کند. لذا مدیران مدارس را از سمت و سوی مسایل و مشکلات سخت افزاری باید سمت اندوخته ها و تجاربه ها سوق داد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز نیز در این نشست گفت: برنامه تعالی مدیریت یکی از بخش های سند تحول بنیادین را تشکیل می دهد که برای تحقق اهداف آن ضرورت دارد مدیران مدارس این سند مهم را مطالعه کنند.
عباس سلطانیان اظهار کرد: برنامه تعالی مدیریت از سال تحصیلی 94-93 در کشور کلید خورد که تا کنون نتایج ارزشمندی را در ارتقاء کیفیت آموزشی به ویژه در استان البرز در پی داشته است.
وی برنامه تعالی مدیریت در مدارس را یک برنامه استراتژیکی دانست و افزود: مدیران مدارس برای دستیابی به موفقیت در این برنامه ملی باید شناخت کاملی از آن داشته باشند تا بخش هایی از این سند مهم را که قابلیت اجرایی در مدارس دارد، اجرایی کنند.
وی ادامه داد: تا کنون 284 مدرسه البرز تحت پوشش برنامه تعالی مدیریت قرار گرفته است .
سلطانیان یاد آور شد: این برنامه مهم در مدارس البرز نیاز به روحیه تحول خواهی، انگیزه و تلاش مدیران مدارس این استان دارد.
وی تصریح کرد: اجرایی شدن برنامه تعالی مدیریت در مدارس نتایجی چون تقویت مشارکت جویی، پرسشگری دانش آموزان، برنامه محوری ،مطالبه گری و کیفیت بخشی به فرآیند کاری از جمله آموزشی را به همراه دارد.
استان البرز 440 هزار دانش آموز و 2400 مدرسه دارد.
2819 / 6155 خبرنگار: مهین مالمیر** انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخ دهید