برگزاری آموزش تخصصی حفاظت از محیط زیست برای معلمان البرزیحسین رحمانیان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این دوره آموزشی برای توانمند سازی معلمان البرزی در حوزه مسائل زیست محیطی اجرا یی شد تا زمینه آموزش در حوزه نقش انسان در حفاظت و بهداشت محیط زیست در سال تحصیلی
97- 96 در مدارس با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: کارسناسان حوزه محیط زیست و بهداشت در کلاس های آموزشی ویژه در این دوره حضور یافته و به بیان نکات تخصصی در زمینه مسائل زیست محیطی پرداختند.
وی یاد آور شد: فرایند آموزش و بهسا زی از فعالیت های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط است.
معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل اموزش و پرورش البرز از آموزش بعنوان یک ابزار یاد کرد و افزود: در آموزش فنون و روش های مختلف به کارکنان در اداره امور ارائه می شود.
رحمانیان ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب را منوط به اموزش و ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی دانست و این دوره به منظور توسعه دانش ، ارتقاء مهارت ها و بهبود فرآیند یادگیری در خانه، مدرسه و اجتماع عنوان کرد.
وی ادامه داد: چیرگی روز افزون انسان بر طبیعت ،شناخت و اگاهی از ناشناخته ها و پژوهش برای یافتن تکنیک ها و ابزار های جدید در راستای حل مسائل و مشکلات جامعه از جمله مخورهای برگزاری این دوره های آموزشی را تشکیل داد.
رحمانیان بیان کرد : در اولین مرحله این طرح آموزشی 300 نفر از فرهنگیان حامی محیط زیست در البرز شرکت کردند.
وی گفت : این دوره آموزشی – تخصصی برای معلمان در دبیرستان نمونه دولتی شهید شیرودی آموزش و پرورش ناحیه یک در حال اجراست.
وی اضافه کرد: اجرای این دوره دانش‌افزایی، توانمندسازی و توسعه مشارکت جامعه فرهنگیان در راستای حفاظت زیربنایی،‌ دلسوزانه،‌ اصولی و هوشمندانه از محیط زیست استان البرز را در پی دارد.
استان البرز 24 هزار و 41 معلم و 440 هزار دانش آموز دارد.
2819 / 6155 خبرنگار مهین مالمیر**انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخ دهید