بهره وری تولید انگور در خراسان شمالی پایین استبه گزارش خبرگزاری ایرنا هادی قوامی روز شنبه در همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی آن، با ذکر اینکه 45 درصد از تولیدات محصولات باغی خراسان شمالی، انگور است افزود: از 18 هزار هکتار سطح زیر کشت انگور در استان، میزان تولید سالانه 185 هزار تن است که بر این اساس متوسط تولید انگور در هر هکتار 10 تن است.
وی اظهارکرد: تولید در بخش های کشاورزی و باغداری اقتصادی نیست، و در این بخش ها آسیب های جدی وارده شده است، در کشورهای پیشرفته متوسط تولید انگور در هر هکتار 80 تن است که ما نسبت به دنیا بسیار عقب هستیم.
قوامی گفت: باید تلاش شود که در یک دوره چهار ساله، متوسط برداشت در هر هکتار از 10 تن به 20 تن افزایش پیدا کند و تولید استان به 360 هزار تن برسد.
وی اضافه کرد: خراسان شمالی در سطح کشوراز نظر سطح زیر کشت انگور دررتبه پنجم و تولید این محصول در رتبه هفتم جای دارد، یعنی تولید انگور در استان به شیوه سنتی است و طی این سال ها برای تغییر آن از شیوه سنتی به مدرن تلاش خاصی انجام نشده است.
وی با تاکید بر اراضی شیب دار اظهارکرد: شخم زدن در زمین های شیب دار در برخی از نقاط استان موجب خسارت به منابع طبیعی شده است که برای جلوگیری از این امر باید توسعه باغات در اراضی شیب دار به روش مدرن مدیریت و ساماندهی شود.
ع/ 3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید