تجمع جمعی از نیروهای شرکتی اخراجی بانک صادرات مقابل مجلسحدود 600 نیروی شرکتی بانک صادرات که از ابتدای مهرماه اخراج شده اند، مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت شغلی خود شدند.
یکی از این تجمع کنندگان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: قرارداد این 600 نیرو در مهر ماه به پایان رسید، بدون آن که از قبل به آنان اطلاع دهند، یکباره گفتند که قراردادتان لغو شده است.
وی افزود: این در حالی است که برخی از نیروهایی که لغو قرارداد شده اند، نیروهایی با سابقه بالای دو سال هستند.
این تجمع کنندگان پلاکاردی با این عنوان که چرا 600 نفر از نیروهای شرکتی بانک صادرات در سال اقتصاد مقاومتی و تولید ملی اخراج شده‌اند در دست داشتند.
سیام**9121 خبرنگار: سمیه لاریانتهای پیام /*


پاسخ دهید