تغییرات اقلیمی،گرم شدن زمین و مهاجرت از روستاها چالش های دامپروری کشوربه گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز دوشنبه در همایش بین المللی روز جهانی بز که در موسسه علوم دامی کشور واقع در کرج برگزار شد، افزود: انقراض بعضی از نژادهای بومی و اختلال ژنتیکی از دیگر چالش های پیش رو در این صنعت است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تطابق پذیری بالای بز در شرایط مختلف محیطی، این حیوان می تواند به عنوان دام هزاره سوم باشد.
رضایی افزود: روز جهانی بز حاصل سال ها دسترنج تلاش زنان و مردانی است که برای پرورش بز جهت تامین پوشاک و غذا تلاش کردند.
وی با بیان اینکه اهلی کردن بز به 12 هزار سال پیش برمی گردد، اظهار داشت: هدف از روز جهانی بز ثبت شدن در تاریخ نیست، بلکه ارج نهادن به یکی از ارزش ها ی میراثی تاریخ انسان از گذشته تا کنون است.
وی اظهار امیدواری کرد که با کمک هم و کشورهای علاقمند روز جهانی بز را در تاریخ با جایگاه ایران و به همت عشایر و دامداران ایرانی ثبت کنیم و با این حرکت نمادین توجه مردم دنیا را به اهمیت پرورش بز برای تامین غذا جلب کنیم.
رضایی بیان داشت: با توجه به قدرت تطابق پذیری این حیوان با شرایط مختلف محیطی، بز می تواند به عنوان دام هزاره سوم در مناطق خشک و با اقلیم شکننده د ر تامین غذای انسان نقش مهمی را ایفا کند.
رئیس موسسه علوم دامی کشور افزود: در این همایش دو روزه موضوعات مختلف علمی و تخصصی در زمینه اصلاح نژاد و به کارگیری روش های مولکولی و معرفی نژادها و تبادل تجربه در زمینه مختلف پرورش دام و زمینه های مربوط به ثبت میراث فرهنگی بررسی می شود.
در حاشیه این همایش نمایشگاه عشایر و نمایش نژادهای مختلف بز هم برگزار شده است.
6156/1535خبرنگار: نوشین طهماسبی**انتشاردهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخ دهید