خادمی از خراسان شمالی عضو شورای مرکزی خانه های مطبوعات کشور شدبه گزارش ایرنا، با برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی خانه های مطبوعات سراسر کشور که از ساعت 10 صبح امروز و به صورت الکترونیکی و با مشارکت 80درصدی واجدین شرایط از 24 استان کشور برگزار شد، علی خادمی رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان شمالی به عنوان عضو اصلی این شورا انتخاب شد.
وی که از پیش کسوتان عرصه مطبوعات خراسان شمالی است، هم اکنون مدیرمسئولی روزنامه نسیم خراسان شمالی را بر عهده دارد.
به گزارش ایرنا؛ خادمی علاوه بر ریاست فعلی هیئت مدیره خانه مطبوعات استان،‌ چهارسال نیز عضو هیئت مدیره این خانه بوده و هم اکنون ریاست شورای عالی بسیج رسانه این استان را عهده دار است.
در خراسان شمالی 25 مورد مجوز نشریه اعم از مکتوب و غیر مکتوب، عمومی و تخصصی ثبت شده است و 250 نفر در عرصه رسانه های این استان فعالیت می کنند.
6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید