خروج چهار هزار راس دام غیر مجاز از مراتع قزوینعلی اکبر اسدالهی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد از دام های غیر مجاز طی 9 فقره عملیات توسط نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی قزوین از مراتع خارج شده اند.
وی با بیان اینکه با عاملان تعدی به مراتع برخورد می شود، تصریح کرد: یکی از تهدیدهای مهم مربوط به اراضی ملی استان چرای 2.5 برابر بیشتر از ظرفیت مراتع موجود توسط دام ها است.
اسدالهی با بیان اینکه ظرفیت مجاز چرای دام در اراضی طبیعی استان قزوین 600 هزار هکتار است،افزود: این در حالی است که چرای دام در حال حاضر بیش از 2 برابر این میزان می باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ادامه داد: ورود بیش از حد دام به مراتع، پوشش گیاهی را از بین برود و زمین را مستعد فرسایش و بیابانزایی می کند.
این مسئول گفت: برای جلوگیری از افزایش خسارت و آسیب به مراتع، طرح جلوگیری از چرای بی‌ رویه دام در مراتع استان در دستور کار قرارگرفته است.
وی یادآور شد:اجرای طرح ممیزی، قرق مراتع، جلوگیری از چرای دام غیر مجاز و خروج آنها از اراضی ملی از اقداماتی است که برای حفظ، اصلاح و احیای مراتع استان قزوین در حال پیگیری است.
60درصد وسعت استان قزوین را اراضی ملی دربرگرفته است.
از این میزان 853 هزار و 485 هکتار شامل مراتع هستند که از نظر پوشش گیاهی به سه درجه خوب،متوسط و فقیر تقسیم بندی می شوند.
7390*3013انتهای پیام /*


پاسخ دهید