دانش آموز فردیسی مقام نخست مسابقات کشوری ریاضی ذهنی را کسب کردفرشته فهمیده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: میثاق حسنی از مدرسه معمار زاده ناحیه دو کرج و فردیس در پنجمین دوره مسابقات کشوری ucmas و انتخابی مسابقات اندونزی 2017 مقام اول کشوری را از آن خود کرد.
وی گفت: این مسابقات در بیست و هفتم مرداد ماه جاری در شهر بابل برگزار شد.
وی اظهار داشت: همچنین در شورای دانش آموزی دبیرستان هیات امنایی شهید رجایی فردیس رتبه اول شوراهای دانش آموزی در سطح استان البرز را از آن خود کرد و به مرحله کشوری راه یافت .
فهمیده افزود: از دیگر افتخارات دانش آموزان این شهرستان در جشنواره خوارزمی در محور ادبیات رتبه اول را کسب کردند.
مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو کرج و شهرستان فردیس گفت: در سومین جشنواره نوجوان خوارزمی فاطمه ایرجی از آموزش و پرورش ناحیه 2کرج و فردیس در محور ادبیات فارسی توانست رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.
فهمیده افزود: این جشنواره با هدف ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمینه پژوهش و شیوه کشف و حل خلاقانه مسائل، فرصت آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ­های دانش آموزان براساس شیوه نامه وزارتخانه ای در کشور برگزار می شود.
7413/1535خبرنگار:معصومه مهتاب**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخ دهید