دوره دکتری زبان شناسی شناختی در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد می شودبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از دانشگاه تربیت مدرس، ارسلان گلفام گفت: این دانشگاه طی چهار سال گذشته، اقدام به درخواست مجوز برای راه اندازی رشته زبان شناسی شناختی کرد و با توجه به اینکه از سال 82 پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد در زمینه علوم شناختی در این دانشگاه تعریف و به انجام رسیده است می توان گفت دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه پیشگام در زمینه علوم شناختی محسوب می شود و خوشبختانه با تصویب نهایی دفتر گسترش وزارت علوم، مجوز راه اندازی این رشته در مقطع دکتری به دانشگاه تربیت مدرس داده شد.
وی هدف از تاسیس این رشته را تربیت محقق و متخصص در زمینه علوم شناختی زبان عنوان کرد به گونه ای که از طریق بازبینی و بازتعریف مدل های مختلف شناختی، به تحلیل زبان به عنوان قوایی زیستی- اجتماعی فرهنگی بپردازد.
گلفام ادامه داد: این رشته علاوه بر بررسی ماهیت و چیستی زبان، زمینه لازم را برای فهم و شناخت دیگر قوا و کارکردهای شناختی آن در ابعاد نظری و کاربردی فراهم می آورد.
به گفته مدیر گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، دانش آموختگان این رشته قادر به نظریه پردازی، بازبینی و بازتعریف نظریه ها و مدل سازی در چارچوب کلان علوم شناختی زبان خواهند بود.
راه اندازی دوره دکتری رشته علوم شناختی – زبان شناسی در نشست بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 95 شورای دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسیده بود و با تصویب نهایی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم قرار است دانشگاه از مهرماه سال 97 در این رشته دانشجو پذیرش کند.
فراهنگ**9187**1055
خبرنگار: حمیدرضا بازگشا**انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


پاسخ دهید