رشته های فنی حرفه ای و کاردانش نیاز به توجه و حمایت بیشتر داردبه گزارش ایرنا، خسرو ساکی روز شنبه در آیین آغاز دوره های ضمن خدمت کشوری هنرآموزان شاخه کاردانش که در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد،افزود: پیش بینی، هدف گذاری و تمهید مقدمات از الزامات اجرای برنامه‌ها است که در غیر این صورت به هدف نهایی نخواهیم رسید.
وی با اشاره به نیاز بازار کار کشور به تکنسین‌های فعال خاطر نشان کرد: در کشور و استان البرز بیش از نیاز به طرح پرداز و حتی مهندس نیاز به تکنسین‌های ماهر برای اجرای طرح‌ها دارد.
وی بیان کرد: در بازار کار جامعه دستمزد تکنسین بیشتر ازطرح پردازان و نظریه پردازان است چراکه نیاز جامعه و استان این مسئله را به این سمت هدایت می‌کند.
وی تصریح کرد: قاعده هرم شغلی جامعه تکنسین‌ها هستند که این مهم در جامعه نیاز به توجه و عنایت بیشتری دارد.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: باید به صورت بالینی روی علایق دانش آموزان کار بشود و متناسب با این علایق هدایت شوند.
ساکی با بیان اینکه در جامعه منزلت رشته‌ های کاردانش و فنی حرفه ای به درستی القا نمی‌شود ، یاد آور شد: مدیران آموزش و پرورش باید برای توجه بیشتر به منزلت این رشته‌ها اقدامی مؤثر انجام دهند چرا که این رشته‌ها نقش مفید و حائز اهمیتی در اقتصاد و تولید کشور دارند.
وی به موانع، چالش و آسیب‌های این رشته‌ها پرداخت و افزود: کاهش منزلت تحصیل در این شاخه و رشته‌ها از آسیب‌های قابل توجه این شاخه است که اگر اقدامی انجام نشود تاثیرات منفی در جامعه دارد.
وی گفت: این 9 دوره برای 32 نفر از 32 استان کشور در مرکز تربیت مربی کرج آغاز شده است.
2819 /1535خبرنگار: مهین مالمیر**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخ دهید