رشد 12 درصدی درآمدهای استان یزد در 9ماه امسالبه گزارش ایرنا، علی نمازی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد درآمد استان به مدیریت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : درآمد مصوب در 9ماه امسال یکهزار و 28 میلیارد تومان بوده که درآمد حاصل شده پنج درصد کسری نشان می دهد.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی استان در این مدت مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب 590 و 354 میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب 966 میلیارد تومان، 2 درصد کسری داشته است.
مدیرکل مور اقتصادی و دارایی استان اضافه کرد: درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی داخل و خارج شهر نیز در این مدت هشت میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب 33 میلیارد تومانی، 76 درصد کاهش نشان می دهد.
نمازی ادامه داد: همچنین درآمدهای استان از محل نقل و انتقال خودرو، شماره گذاری اتومبیل و عوارض خروج از کشور، به ترتیب: 5.6، 2.1 و 1.3 میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی ، همچنین 97 درصد از درآمدهای استان را در این مدت درآمدهای مالیاتی و مابقی را درآمدهای خدمات و فروش کالا و جرائم و خسارات تشکیل داده اند.
در بخش دیگری از این جلسه، برنامه جامع پنج ساله سلامت استان به منظور تعیین رئوس برنامه ها و فعالیت ها از سوی معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ارائه و مورد بررسی اعضای ستاد درآمد قرار گرفت.
1968/ 6197 خبرنگار:محمودرضا رحمانی* * انتشار: محمدحسین فلاح تفتی
@irnayazddانتهای پیام /*


پاسخ دهید