رفع کمبود کلاس وسرانه های آموزشی البرزبه اعتبارات ملی نیاز داردبه گزارش ایرنا، سیدحمید طهائی روز سه شنبه در نشستی با رئیس سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، افزود: برای رسیدن به شاخص های استاندارد ملی، بودجه استان کفاف نمی دهد.
وی افزود: جمعیت در استان البرز به صورت دائم در حال افزایش است و از این رو ما همواره با کمبود در سرانه های آموزشی مواجه هستیم.
طهائی با اشاره به پیگیری های استان برای رسیدن البرز به شاخص های استاندارد ملی در حوزه بهداشت و درمان، گفت: برغم کمبودها با حضور و بازدید دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد تخت های بیمارستانی این استان را به 400 تخت بیمارستانی رساندیم در سایر بخش ها نیز نیازمند توجه ملی هستیم.
طهائی بهره گیری از ظرفیت خیرین مدرسه ساز را یکی از راهکارهای جبران این کمبودها عنوان کرد و افزود: وقت آن رسیده تا وزارت آموزش و پرورش آژیر خطر را بکشد و بخش خصوصی را برای جبران کمبود مدارس به میدان بیاورد.
استاندار البرز گفت: استان البرز به عنوان یک استان جدید تأسیس شده در کشور بدون ردیف بودجه کار خود را آغاز کرد و همین امر نیز موجب بروز کمبودهای زیرساختی در تمامی بخش ها شد، البته در 4 سال اخیر تمام تلاش خود را در استان بکار گرفتیم تا به شاخص های ملی نزدیک شویم.
وی افزود: در آستانه مهرماه قرار داریم وبه جهت رشد مستمر جمعیت در این استان، گاهی برای آغاز بکار دانش آموزان در سال جدید تحصیلی به جای تشکیل کلاس درس جدید، باید یک مدرسه راه اندازی کنیم.
وی افزود: این روند در کنار کمبود شاخص کتابخانه ها، فضاهای آموزشی و حتی سرانه های محدود ورزشی وجود دارد .
خسرو ساکی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در ابتدای این دیدار وضعیت استان را در بحث میزان اعتبارات ملی در حوزه آموزش و پرورش و نیازهای موجود را تشریح کرد.
8029/1535خبرنگار: حکیمه کشاورز** انتشاردهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخ دهید