ساختار دانشگاه آزاد به منطور کنترل هزینه ها کوچک می شودبه گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، فرهاد رهبر روز شنبه در نشست خبری افزود: تغییر ساختار دانشگاه آزاد از افقی به عمودی تصویب شده و هدف مهم، چابک سازی دانشگاه است.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ستاد مرکزی دانشگاه آزاد، سیاست گذاری، نظارت، هدایت و حمایت است، اظهار کرد: در زمان حاضر، دانشگاه آزاد با کاهش درآمدهای شهریه ای مواجه شده و اگر هزینه ها را مدیریت نکنیم، دانشجویان با مشکل مواجه می شوند.
رهبر با یادآوری اینکه 80 درصد درآمد دانشگاه آزاد از محل دریافت شهریه تامین می شود، گفت: قرار شده است روند کوچک سازی که از ستاد مرکزی آغاز شده، در همه واحدهای آموزشی دانشگاه به اجرا درآید.
وی درباره نحوه همکاری «محسن هاشمی» معاون عمرانی دانشگاه آزاد با مجموعه دانشگاه نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه مهندس هاشمی در مسئولیت جدید ریاست شورای شهر تهران فعالیت می کنند ولی از آنجا که اطلاعات خوبی از سابقه عمرانی دانشگاه آزاد دارند، درصورتیکه فرصت داشته باشند حتما در حوزه مشاور از وی بهره می بریم.
رئیس دانشگاه آزاد، حمایت از فارغ التحصیلان و صاحبان ایده را از اهداف مهم دوره مدیریت خود عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد بستری فراهم می کند تا دانشجوی فارغ التحصیل و صاحب ایده بدون هیچ دغدغه ای محصول خود را تولید کند.
وی با بیان اینکه بیش از 500 میلیارد تومان صرف خرید تجیهزات و محصولات در دانشگاه آزاد شده است، افزود: شرایطی فراهم می کنیم تا با مسئولان اقتصادی سفارتخانه ها نیز برای بازاریابی محصولات نخبگان وارد مذاکره شویم.
رهبر خاطرنشان کرد: کمک به خلق ایده، تامین مالی برای فعال سازی ایده و محصول و کمک برای فروش محصول مهم ترین هدف دانشگاه آزاد برای حمایت از نخبگان است.
به گفته وی همچنین دانشگاه آزاد به هر واحد صنعتی که بخش تولیدی ایجاد کند، نیروی متخصص رایگان در اختیار می گذارد و بعد از ایجاد ارزش افزوده، برای بهره برداری وارد مذاکره با آن واحد صنعتی خواهد شد.
رهبر با بیان اینکه ظرفیت فعال صنعت موجود کشور 30 درصد است، افزود: 70 درصد ظرفیت صنعت، بدون استفاده است و مذاکراتی با اتاق بازرگانی آغاز کرده ایم تا از ظرفیت های خالی استفاده کنیم.
وی در مورد رشته های دانشگاه آزاد مورد تایید وزارت علوم نیز گفت: در دوره جدید مدیریت دولت دوازدهم، مشکلات دانشگاه آزاد با وزارت علوم بسیار کم خواهد شد و در حال تعامل با وزارت علوم هستیم و با توجه به مسائل دانشگاه آزاد، هر چه را که قانون تغیین کرده باشد اطاعت می کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد وعده داد مسائل به وجود آمده میان این دانشگاه و وزارت علوم درخصوص صدور مجوز کدرشته های دانشگاه به زودی رفع شود.
ادامه دارد…
فراهنگ ** 1085** 9022**1055
خبرنگار : رقیه نوری**انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


پاسخ دهید