سازوکارخودروهای انتقال دانش آموزان در شیراز الکترونیکی استمحسن کلاری که در جلسه توجیهی شرکت های حمل و نقل سرویس های مدارس سخن می گفت، ادامه داد: قرار است سرویس ها را به تبلت هایی مجهز کنیم که بر نحوه عملکرد آنها نظارت کنند و اپراتورهایی که قرار است از سیستم الکترونیکی سرویس مدارس استفاده کنند می توانند در کتابخانه ی دانش آموز شیراز آموزش ببینند.
به گزارش دریافتی جمعه ایرنا از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فارس، این مقام مسئول افزود: امسال می خواهیم با شعار امنیت،تربیت و سلامت، با نظارت یکپارچه، پروژه سرویس مدارس را آغاز کنیم که 29 شهریور مانوری را اجرا خواهیم کرد که در آن 2000 سرویس به صورت هم زمان در خیابان های مشخص شده نمایش داده شوند.
کلاری از نرم افزارهای جدیدی که شرکت راهبرد پردازان برای ارتقای سطح کیفی خدمات سرویس مدارس ساخته شده است استقبال کرد و لزوم استفاده از آن را به شرکت ها و مدارس یادآور شد.
رئیس سازمان دانش آموزی فارس گفت: اگر هر شرکت حمل و نقلی کارهای دیگری افزون بر سرویس مدارس دارد باید آن ها را تا حد امکان تقلیل دهد چون مسئولیت در بحث سرویس مدارس بسیار سنگین است.
کلاری به شرکت ها توصیه کرد که با یکدیگر شراکت کنند تا بتوانند هزینه های داخلی شرکت را کاهش و بهره وری را افزایش بدهند.
دریافت خبر: حمیدرضا خلیقی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زاده
7368 / 1876انتهای پیام /*


پاسخ دهید