سطح بسیار بالای کلسترول خوب، خوب نیستبه گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از ساینس دیلی، از سال ها قبل این ذهنیت پذیرفته شده است که هر چه سطح کلسترول خوب HDL در خون افراد بالاتر باشد، بهتر است، اما خبر بد این که محققان براساس مطالعات جدید چنین ذهنیتی را رد کردند.
پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ دانمارک به این نتیجه رسیده اند که سطح بسیار بالای کلسترول خوب خطر مرگ را در قیاس با سطح عادی این کلسترول به شدت افزایش می دهد؛ در این ارتباط نرخ افزایش خطر مرگ در مردان 106 درصد و در زنان 68 درصد ذکر شده است.
محققان برای این مطالعه داده های مربوط به 116 هزار نفر را بررسی کردند و پیگیری وضعیت آنها را یک در بازه زمانی حدود شش سال ادامه دادند.
نتایج این مطالعه نشان داد که مردان دارای سطح بسیار بالای کلسترول خوب خون با 106 درصد افزایش خطر مرگ پیش از موقع در قیاس با مردانی روبرو بودند که کلسترول خوب آنها در سطح عادی بود. این درصد در زنان 68 درصد بود.
براساس این تحقیق، پایین بودن بسیار زیاد سطح کلسترول خوب نیز احتمال مرگ را به شدت افزایش می دهد.
سطح متوسط کلسترول خوب خون در مردان معادل 1.9 mmol/L و در زنان 2.4 mmol/L است.
به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد که باید توجه به HDL به عنوان یک شاخص مهم سلامتی کنار گذاشته شود؛ احتمالا سطح تری گلیسیرید و کلسترول بد خون شاخص های بهتری برای وضعیت سلامتی هستند.
آنها خاطرنشان کردند: مطالعه جدید ارتباط اماری میان مرگ و میر و سطوح کلسترول خوب خون را نشان می دهد، اما نمی تواند چرایی تاثیر مرگبار پایین و یا بالا بودن بسیار زیاد این نوع کلسترول را توضیح دهد.
علمی* 9259
مترجم: سپیده علی کاشانی* انتشار: محتشمی پورانتهای پیام /*


پاسخ دهید