سهم 2130 میلیارد ریالی خراسان رضوی از تسهیلات مشاغل روستاییمحمد سنجری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، تثبیت جمعیت روستایی، پیشگیری از مهاجرت روستائیان، رونق تولید و صنعت در مناطق روستایی به متقاضیان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: در هفته آخر بهمن ماه، منابع مربوط به طرح مشاغل روستایی به خراسان رضوی ابلاغ شد و براساس میزان بیکاری هر شهرستان اعتبارات در قالب جمعیت روستایی، جمعیت عشایر و جمعیت مستقر در مناطق محروم توزیع شد.
وی گفت: جذب سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به مشاغل روستایی در 20 رسته و براساس مزیتهایی که در مناطق مختلف استان وجود دارد با رویکرد تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: سود تسهیلات مزبور در روستاهای مناطق مرزی چهار درصد و در مناطق محروم 6 درصد است، همچنین نرخ سود سرمایه در گردش که از محل تسهیلات مشاغل روستایی به متقاضیان بنگاههای اقتصادی پرداخت می شود 10 درصد با دوره بازپرداخت 1.5 ساله است.
وی اظهار کرد: مدت بازپرداخت این تسهیلات در سایر بخشها اعم از ایجاد بنگاه اقتصادی یا توسعه بنگاه با یک سال تنفس پس از بهره برداری، 6 سال است.
وی گفت: عامل پرداخت تسهیلات مشاغل روستایی بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است و ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه کارا انجام شده و مهلت جذب اعتبار استانی این طرح تا پایان خرداد ماه سال آینده می باشد.
7489 / 6053انتهای پیام /*


پاسخ دهید