طرح الکترونیکی مبادلات مرزی برای نخستین بار در بانه اجرا می شودبه گزارش ایرنا از رواط عمومی فرمانداری بانه محمد فلاحی اظهار کرد: اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیک مرزنشینان(کارت پیله وری مرزنشینان) برای اولین بار در سطح کشور از طریق بازارچه مرزی سیرانبند بانه روز دوشنبه هفت اسفند با حضور استاندار کردستان آغاز خواهد می شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای اجرای این طرح از مرداد سال جاری همزمان با تصویب آن در هیئت دولت اضافه کرد: این رویداد نقطه عطفی در ارتقای شان و کرامت مرزنشینان و ساماندهی مبادلات از طریق بازارچه مرزی است.
وی آغاز این طرح مهم را تحولی در سیمای اقتصاد و معیشت مرزنشینان اعلام کرد و گفت: اجرای این کار به همت مردم و سرمایه گذاران منطقه، همسو با دیگر طرح های توسعه ای از جمله منطقه ویژه اقتصادی و طرح های اشتغال فراگیر روستایی، زمینه ساز توسعه در منطقه است.
وی افزود: با آغاز فعالیت در بازارچه مرزی سیرانبند بانه با کارت های الکترونیک مرزنشینی، بانه نخستین شهرستان و سیرانبند اولین بازارچه در کشور است که طرح ساماندهی مبادلات مرزی را آغاز و پیشگام این طرح عظیم اقتصادی در کشور است.
به گزارش ایرنا، در این طرح معابر پیله وری کردستان برای ارائه خدمت به 23 هزار و 392 خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش بینی شده است.
در پایش های نهایی این طرح در سه شهرستان هدف استان کردستان بانه با 311 روستا، 10 هزار و 65 خانواده و 42هزار و 674 نفر بیشترین جمعیت مشمول این طرح را دارد.
در شهرستان مریوان نیز 93 روستا با 10 هزار و 974 خانواده و جمعیت 36 هزار و 569 نفر و در شهرستان سروآباد نیز 12 روستا با 2 هزار و 353 خانواده و هفت هزار و 933 نفر جمعیت مشمول استفاده از خدمات تخفیف کارت های مرزی شناسایی شده اند.
استان کردستان با کشور عراق 227 کیلومتر مرز مشترک دارد که در امتداد این مرز پنج معبر پیله وری ایجاد شده بود که در طرح آیین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی چهار مورد از این معابر شامل معابر گله سور و هنگ ژال بانه، معابر خانم شیخان و پیران مریوان و مله خورد سروآباد مورد توجه قرار گرفته است.
هیات دولت با تصویب آیین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی بدنبال تسهیل رفع مشکلات این افراد در عمق 20 کیلومتری مرزها است.
3034/ 3020انتهای پیام /*


پاسخ دهید