طرح توسعه شبکه آبرسانی در 2 روستای دزفول اجرا شدمحمد گلچین پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این طرح در راستای تامین آب آشامیدنی پایدار برای 33 خانوار از ساکنان جدید روستاهای مذکور اجرا شده افزود:برای اجرای این طرح 900 متر شبکه توزیع و خط انتقال آب اجرا شد.
وی گفت:عملیات توسعه شبکه توزیع آب در روستای قلعه طوق 500 متر و در روستای گاومیش آباد شرقی 150 متر انجام شده است ضمن اینکه در راستای تامین آب مورد نیاز اهالی روستای قلعه طوق 250 متر خط انتقال اجرا شد.
گلچین پور بیان کرد: توسعه شبکه توزیع در روستای قلعه طوق در راستای تامین آب شرب مورد نیاز 25 خانوار جدید ساکن این روستا اجرا گردید.با کارگزاری 150 متر لوله شبکه توزیع، آب شرب مورد نیاز هشت خانوار جدید ساکن روستای گاومیش آباد شرقی تامین شد.
وی یادآور شد: عملیات توسعه شبکه و کارگزاری خط انتقال آب شرب با همکاری بخشداران و دهیاران روستاهای قلعه طوق و گاومیش آباد شرقی از سوی گروه تعمیر و نگهداری اجرا شد.
در روستای قلعه طوق 45 خانوار و روستای گاومیش آباد شرقی 800 خانوار سکونت دارند.
این روستاها از توابع بخش مرکزی شهرستان دزفول می باشند.
6068انتهای پیام /*


پاسخ دهید