ظرفیت گازرسانی به شهر دهدشت افزایش می یابدسید مسلم اکوانیان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قدیمی بودن ایستگاهCGS دهدشت ،اظهار داشت: یک دستگاه جدید با ظرفیت 30 هزار متر مکعب بر ساعت جایگزین ایستگاه قدیمی شهری دهدشت خواهد شد.
وی بیان کرد: برای ایمنی و استاندارد سازی گاز مصرفی ناحیه، یک دستگاه TBS جدید با ظرفیت 20 هزار مترمکعب بر ساعت نیز جهت افزایش فشار گاز نصب خواهد شد.
اکوانیان تصریح کرد: در این طرح ٣٠٠ متر خط هشت اینچ و شیرالات مربوطه در ایستگاه های مختلف نصب می شود.
وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح ظرفیت ایستگاه گاز شهرستان تا 20 سال اینده جوابگو خواهد بود.
اکوانیان تعداد مشترکان گاز شهری شرکت گاز کهگیلویه را بیش از 27 هزارو 884 و مناطق روستایی را هشت هزارو 983 مشترک ذکر کرد.
شهرستان کهگیلویه 131 هزار نفر جمعیت دارد . 85 درصد جمعیت شهری و 47 درصد جمعیت روستایی شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
خبرنگار: حسین خدمتی ** انتشاردهنده: علیزاده
7531/1662انتهای پیام /*


پاسخ دهید