فرآیند جذب داوطلبان شغل معلمی تشریح شدبه گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، در این اطلاعیه آمده است: شغل معلمی به دلیل وظایف خطیر، فرد باید دارای استانداردهای اخلاقی، ذهنی، جسمی و روحی ویژه باشد که توسط مراجع تخصصی ذیربط از جمله اداره بهداشت دانشگاه فرهنگیان و دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش( در حوزه سلامت جسمی و روحی) و با مشارکت متخصصان مربوط تهیه و تایید شده باشد.
اطلاعیه افزود: این ویژگی ها و استانداردها باید در فرآیند جذب داوطلبان شغل معلمی شامل آزمون علمی، معاینات پزشکی و مصاحبه های تخصصی احراز شود، لذا شیوه نامه انجام مصاحبه اختصاصی و معاینات پزشکی داوطلبان تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی در سال 1396 در چارچوب استانداردهای فوق الذکر تدوین و برای اجرا به گروه های تخصصی مجری در استان ها ابلاغ شده است.
اطلاعیه با توجه به اهمیت موضوع و انتقادهایی که از سوی برخی صاحب نظران و سایر افراد علاقه مند در چند روز گذشته در رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی مطرح شده، به تشریح این موضوعات پرداخته و آورده است: یکی از سیاست های اصولی وزارت آموزش و پرورش در جذب معلمان جدید ‘ بومی گزینی’ است. اجرای این سیاست علاوه بر ثبات و پایداری توسعه متوازن نیروی انسانی مناطق مختلف کشور و پیشگیری از پیامدهای نامطلوب نقل و انتقالات به ویژه از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق برخوردار، پیامدهای تربیتی و فرهنگی مثبت خواهد داشت که مشارکت اقوام مختلف با فرهنگ های متنوع در امر تعلیم و تربیت فرزندان برومند میهن اسلامی مان متناسب با اقتضائات بومی و محلی از جمله مهم ترین این پیامدهاست.
اطلاعیه یادآورشد: بهره گیری از گویش ها و لهجه های متعارف محلی اقوام مختلف در فرآیند تعلیم و تربیت موجبات تسهیل امر تربیت و تعامل خانه و مدرسه و افزایش اعتماد مردمی به نظام تعلیم و تربیت خواهد شد و موانع فرهنگی در امر تربیت دانش آموزان را کاهش خواهد داد لذا براساس شیوه نامه مذکور صرفا ‘ لهجه غلیظ غیر قابل تغییر’ که در تدریس ‘مخارج آوایی’ دوره ابتدایی با تشخیص اعضای متخصص گروه مصاحبه موثر باشد، صرف نظر از استان محل خدمت، در نتیجه مصاحبه داوطلبان شغل آموزگاری اعمال خواهد شد.
در ادامه اطلاعیه آمده است: براساس سیاست دولت توزیع سهمیه استخدامی میان داوطلبان زن و مرد به صورت مساوی انجام شده است و نتایج معاینات پزشکی و مصاحبه تخصصی هرچه باشد منجر به جابجایی سهمیه ها بین داوطلبان زن و مرد نخواهد شد. لذا هرگونه شائبه تبعیض جنسیتی در توزیع سهمیه های استخدامی به استناد آمار مندرج در دفترچه شماره (2) آزمون سراسری سال جاری صحت ندارد.
این متن تصریح کرده است: بر اساس نتایج بررسی فهرست معاینات پزشکی، اصلاحات تکمیلی زیر در اجرای شیوه نامه موصوف اعمال می گردد و به اطلاع استانها می رسد.
اطلاعیه اضافه کرده است:‌ معایناتی که با هدف تشکیل پرونده پزشکی و ارائه خدمات و انجام مراقبت های پزشکی عندالزوم در طول دوره تحصیل در دانشگاه فرهنگیان تجویز شده است، پس از پذیرش قطعی داوطلبان و ثبت نام در دانشگاه انجام خواهد شد. این معاینات شامل بیماری های زنان موضوع بند 17 پیوست بخشنامه موصوف نیز است.
اطلاعیه یادآورشده است: آن دسته از بیماری هایی که به تشخیص گروه پزشکی به درمان بلند مدت و بستری شدن در مراکز درمانی نیاز ندارند و منجر به اطاله مدت مجاز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نخواهند شد و صرفا در پرونده پزشکی داوطلبان ثبت و در اختیار دانشگاه محل تحصیل قرار می گیرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در خصوص سایر بیماری ها و معلولیت هایی که مانع انجام وظایف شغلی و یا اطاله مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی می شود با رعایت موارد فوق الذکر مطابق بخشنامه موصوف اقدام می شود.
فراهنگ**1883 **1823 دریافت:مریم جلوداران ** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


پاسخ دهید