فرماندار خلخال خواستار تامین میوه شب عید شهروندان این شهرستان شدفریدون بابایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به کمبود و یا نبود میوه مورد نیاز مردم در غرفه های توزیع میوه شب عید افزود: 60 تن میوه در نظر گرفته شده شامل 40 تن پرتقال و20 تن سیب قرمز برای شب عید مردم این شهرستان باید قبل از پایان سال به خلخال انتقال و دربین اهالی توزیع شود.
وی بیان کرد: در 2 روزنخست توزیع میوه شب عید، نیمی از سهمیه در نظر گرفته شده برای این شهرستان تمام شده واز روز سوم به علت تاخیر مرکز استان در ارسال محصول ، با مشکل کمبود ویا نبود میوه در غرفه های توزیع مواجه هستیم .
وی بیان کرد: در حال حاضر به علت نبود سیب تنها یک غرفه از سه غرفه توزیع میوه شب عید در شهر خلخال فعال بوده ودرآن نیز تنها پرتقال توزیع می شود.
وی با بیان اینکه نرخ میوه شب عید توزیعی در غرفه ها 50 درصد از نرخ های بازار پایین است افزود: این تفاوت قیمت موجب روی آوردن مردم به خرید میوه توزیعی شده وتقاضا را برای خرید افزایش داده است .
وی گفت: هم اکون میوه تنظیم بازار در غرفه های توزیع میوه در شهر و مراکز تابعه شهرستان به نرخ پرتقال کیلویی 15 هزار ریال و سیب قرمز کیلویی 17 هزار ریال توزیع می شود.
خلخال در 115 کیلومتری جنوب اردبیل واقع می باشد.
6016/7119انتهای پیام /*


پاسخ دهید