فنی و حرفه ای سیستان وبلوچستان رتبه نخست دستگاههای تابعه وزات تعاون را کسب کردمحمد جهانتیغی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این اداره کل با همت و تلاش بی دریغ کارکنان خود توانست با کسب 87.6 امتیاز رتبه نخست کشوری را در میان ادارات کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 95 را به خود اختصاص دهد.
وی هدف از انجام این ارزیابی را شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها به منظور ارتقا سطح تعاملات و همکاری سازمان‌های تابعه در استان‌ها، ایجاد هم افزایی، تشریک مساعی، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت‌ها و انسجام بخشی سازمان‌های تابعه، نظارت مستمر سازمان‌های نظارتی درونی و برونی و مردم بر عملکرد، مشارکت کارکنان در تصمیم ‌سازی و ارائه پیشنهادهای موثر و راهگشا و گردش صحیح اطلاعات عنوان کرد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان گفت: این ارزیابی از میان 10 دستگاه تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استانها صورت گرفت که اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان موفق به کسب رتبه نخست شد.
7316** 6081 خبرنگار: عصمت جهانی ** انتشار دهنده: حیدر سرایانیانتهای پیام /*


پاسخ دهید