مجلس ازخصوصی سازی حمل و نقل استقبال می کندسید کمال الدین شهریاری روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: این امر یک سیاست اساسی و مهم در وزارت راه و شهرسازی است که به فال نیک گرفته شده و در مجلس نیز به دنبال تبدیل کردن آن به مبانی قانونی هستیم.
وی بیان کرد: صنعت گردشگری و بویژه گردشگری دریایی در دنیا بسیار رواج یافته و کشورها از این طریق گردش مالی بالایی را بدست آوردند.
شهریاری ادامه داد: در ایران نیز با وجود سواحل طولانی حوزه گردشگری دریایی در سال های دور مغفول واقع شده که در این زمینه حرکت مناسبی در جهت رونق صنعت گردشگری دریایی در بنادر کوچک و بزرگ کشور آغاز شده است.
وی افزود: برای رونق گردشگری دریایی باید در زمینه زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز این حوزه سرمایه گذاری بیشتری شود.
شهریاری یادآورشد: در این راستا یکی از راهکارها ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی برای تامین شناور است که با حمایت های سازمان بنادر این مهم در مسیر خوبی قرار گرفته است.
وی افزود: زیرساخت های گردشگری دریایی کشورهای همسایه از ایران جلوتر هستند که با این حال باید همت جدی تری برای ایجاد زیرساخت های متناسب با این حوزه اقدام شود.
شهریاری ادامه داد: در قبال همت ایجاد شده برای رونق گردشگری دریایی نیز مردم باید با حضور خود به عزم و اراده ایجاد شده پاسخ مثبت دهند تا شاهد رونق بیش از پیش صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت درآمدزا باشیم.
7212/ 6045انتهای پیام /*


پاسخ دهید