مدیرعامل شرکت غله استان: گندم در اصفهان تا یکسال آینده ذخیره سازی شده استبه گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ( منطقه 10 کشور) روز جمعه به نقل از ‘ رضا نیک نداف ‘ افزایش ظرفیت ذخیره ‌سازی و بهبود وضعیت سیلوهای گندم این استان را از اقدام های مهم این شرکت اعلام کرد و افزود: در این راستا با اجاره سیلوی بخش خصوصی با ظرفیت 100 هزار تُن، به ظرفیت ذخیره‌سازی گندم استان اصفهان اضافه شده است.
وی میزان گندم ذخیره سازی شده در سیلوهای این استان را 400 هزار تُن اعلام کرد و افزود: بهبود وضعیت ذخیره‌سازی از اولویت‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان است و سیلوهای این استان از استاندارد لازم برخوردارند .
همچنین مدیر بازرگانی این شرکت نیز با بیان اینکه هم اکنون 20 واحد آردسازی با تجهیزات پیشرفته با ظرفیت 200 هزار تُن ذخیره سازی در استان اصفهان فعال هستند، گفت: کارخانجات آرد سازی برای ارتقای کیفیت آرد تولیدی به بهسازی و اصلاح فرآیند خط های تولید خود اقدام کرده اند.
‘ بهرام کرمی ‘، میزان سبوس ‌گیری آرد تولیدی اصفهان را در رده های 7 ، 12 و 18 درصد آرد کامل اعلام کرد و گفت: باتوجه به اقدام های فرهنگی انجام شده در راستای صرفه جویی آرد در این استان میزان سرانه مصرف آرد در استان اصفهان در پایین ترین حد مصرف با سرانه 5.2 کیلوگرم است.
وی به کیفیت و مرغوبیت گندم های تحویلی به سیلوهای استان اصفهان در سال جاری اشاره کرد و افزود: باتوجه به حساسیت موضوع ، گندم تحویلی به سیلو های این استان در سال جاری از مرغوبیت و اندیکس قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است .
مدیر بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در عین حال تصریح کرد: به منظور افزایش کیفی آرد تولیدی در واحدهای آردسازی این استان با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران از استان های خوزستان ، گلستان و فارس نیز گندم وارد شده و با گندم های موجود در سیلوهای استان مخلوط شده است.
کرمی اضافه کرد: نتایج این اقدام در آرد تولیدی کارخانجات استان اصفهان نیز مشهود است و براساس نمونه برداری های ماهانه که توسط کارشناسان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از آردهای تولید کارخانجات انجام می شود، نان های تولید شده در استان اصفهان نیز از کیفیت قابل قبولی برخوردارند.
وی به میزان گندم های وارد شده از استان های خوزستان، گلستان و فارس به استان اصفهان اشاره ای نکرد.
خاطرنشان می شود، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ( منطقه 10 کشور) 15 مهر امسال از خرید 220 هزارتُن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان این استان در سال جاری (سال زراعی گذشته) خبر داد.
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در سال گذشته 266 هزار تُن گندم از کشاورزان این استان خریداری کرد که مقایسه میزان گندم خریداری شده توسط این اداره کل در سال گذشته و امسال، کاهش 18 درصدی نشان می دهد.
2093 ** خبرنگار و انتشاردهنده: اصغر دواتگرانتهای پیام /*


پاسخ دهید