مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان رتبه سوم کشور شدبه گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی هرمزگان، در این ارزیابی از میان 40 مرکز فعال، 12 مرکز که امتیاز 80 از 100را کسب کرده بودند به عنوان مراکز برتر معرفی شدند که واحد هرمزگان با امتیاز 88.5، رتبه سوم را کسب کرد.
مدیریت مرکز، مدیریت پژوهشی، دفتر نظارت، دفتر برنامه ریزی، مدیریت دانشجویی، مدیریت آموزشی، مدیریت پشتیبانی، ارزیابی دانشگاه جامع، فضای استیجاری، فضای امانی و فضای ملکی از معیارهای این ارزیابی اعلام شده است.
براساس این گزارش مراکز مشهد و اراک به ترتیب اول و دوم شدند.
دانشگاه جامع علمی کاربردی بیش از هزار مرکز در سراسر کشور دارد که بیش از 450 هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند.
هم اکنون از سه هزار رشته دانشگاه علمی کاربردی کشور، 224 رشته در 20 مرکز آموزشی استان هرمزگان شامل 137 رشته کاردانی و 87 رشته کارشناسی در بخش های صنعتی با 37 درصد، فرهنگ و هنر با 14درصد، کشاورزی با 3 و خدمات با 46 درصد و با تحصیل 9 هزار دانشجو فعال است.
7198/2094
خبرنگار: فاطمه حسینی انتشاردهنده: هومن محمدکرمیانتهای پیام /*


پاسخ دهید