مسئول کشوری: تشکیل پژوهشکده مطالعات و تحقیقات جامعه عشایر ضروری استشاهپور علایی مقدم سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در اجرای این طرح منابع و تسهیلات از طرف دولت تامین شده است اظهارکرد: با تشکل کمیته استانی و شهرستانی متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند باید طرح هایی را که ارائه می دهند مطالعه شده و توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.
علایی مقدم در باره پیگیری سهم مالیات بر ارزش افزوده بخش عشایری اضافه کرد: شاخص های عشایری با شاخص روستایی فرق داردبه دلیل اینکه عشایر یکجا سکونت ندارند و تمام اهداف و فعالیت هایشان در بخش تولید اثرگذار است.
وی عنوان کرد: اگر فرمانداران در زمینه تولید به این شاخص توجه ویژه ای داشته باشند، سازمان امور عشایر ایران می تواند سهم بزرگی را درایجاد اشتغال داشته باشد.
قائم مقام و معاون توسعه و عمران سازمان امور عشایر ایران گفت: با اجرای این طرح در وزات جهاد کشاورزی فرصت 69 هزار شغل و در بخش عشایری هم بیش از 6هزارشغل ایجاد می شود که این عدد در بخش عشایر می تواند تا 10 هزار شغل هم برسد.
ع/ 6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید