معاون اداره بهزیستی خراسان شمالی: ایجاد 10 مرکز ترک اعتیاد دراستان نیازاستهاجر پاکدین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 12مرکزاقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در این استان وجود دارد که از این تعداد 10 مرکز فعالیت دارند.
وی با ذکر اینکه پنج مرکز در نیمه اول امسال به تعداد مراکز فعال اضافه خواهد شد ادامه داد: هم اکنون از شهرستان های راز و اسفراین درخواست راه اندازی مرکزاقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد صورت گرفته اما در شهرستان گرمه تاکنون درخواستی ارائه نشده است.
پاکدین اظهارکرد: اضافه شدن تعداد مرکزاقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد برای پاسخگویی به نیاز استان و بهبود عملکرد ضروری است.
وی با اشاره به تعداد مراکز فعال در سطح استان افزود: از این تعداد 2 مرکز مخصوص بانوان و هشت مرکز مخصوص آقایان است.
وی مراکز فعال مخصوص بانوان را مربوط به شهرستان های بجنورد و شیروان عنوان واضافه کرد: یک مرکز در شهرستان شیروان، یک مرکز در شهرستان فاروج، دو مرکز در شهرستان مانه وسملقان و چهار مرکز در مرکزاستان مخصوص آقایان هستند .
معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان شمالی توضیح داد: افرادیکه اعتیاد دارند و یا درسیستم مغزی آنها اختلال ایجاد شده است به این مراکز مراجعه می کنند.
وی دوره درمان را در این مراکر سه ماهه عنوان کرد و گفت: به طور میانگین درهر ماه 300 نفر درمراکزاقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد دراین استان پذیرش می شوند.
پاکدین اصافه کرد: در این مراکزخدماتی از قبیل مشاوره فردی و گروهی، برگزاری کلاس های آموزشی و دیدار با خانواده ارائه می شود تا فرد بتواند به کیفیت زندگی سابق خود برگردد.
وی اظهارکرد: در سه ماهه سال گذشته یک هزارو 46 نفر در مرکزاقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد پذیرش شده اند که این رقم در مدت مشابه امسال یک هزارو 35 نفر است.
معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان شمالی علت کاهش جذب افراد در مراکزرا غیر فعال بودن مرکز شهرستان جاجرم و تعطیل نظارتی شدن مرکزشهرستان اسفراین عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: یک مرکز اقامتی اجباری به نام لنگر نیز در مرکز خراسان شمالی فعالیت دارد که شرط پذیرش در آن با حکم مقام قضایی است.
27 هزار و 737 مددجو در استان 863 هزار نفری خراسان شمالی زیر پوشش اداره کل بهزیستی هستند.
ع/ 6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید