مقام آذربایجانی: آلودگی دریای خزر برخی گونه های آبزیان را با خطر انقراض روبرو کرده استبه گزارش خبرنگار ایرنا ، رئوف حاجی اف ، روزسه شنبه در سی و هفتمین نشست« کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر» ، که با حضور نمایندگان پنج کشور حاشیه دریای خزر ، در باکو برگزار شد ، افزود: صید بی رویه تاس ماهیان در دهه 1990 میلادی ، ایجاد سد ها در برخی رودخانه ها از جمله ولگا و کور که محل تکثیر این ماهیان بود و نیز تکثیر شانه دار مهاجم موسوم به ‘منمیوپسیس’ در دریای خزر طی سالهای گذشته ضربه سنگینی بر اکوسیستم این دریا وارد کرده است .
وی با اشاره به ضرورت گسترش همکاری و تلاش های مشترک همه کشورهای ساحلی برای حفظ منابع زنده آبی در یای خزر ، شرایط مربوط به ماهی ها خاویاری در خزر را نامطلوب خواند و گفت : در حال حاضر کاهش قابل توجه این ماهیان در دریای خزر مشاهده می شود .
وی تصریح کرد ، پنج کشور ساحلی در دهه 1980 اگر چه سهم صید 30 هزار تن ماهی های خاویاری را داشتند ولی بر اساس آخرین سهمیه بندی سال 2010 میلادی این رقم یک هزار تن بوده است که نشانگر کاهش 30 برابر این ماهیان در خزر است .
نشست اعضای این کمیسیون با حضور مسوولان و نمایندگان نهادهای شیلات جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری آذربایجان ، روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان به مدت سه روز درباکو برگزار خواهد شد .
در ا ین نشست ، باگزارش های مربوط به وضعیت ذخایر و منابع زنده در یای خزر برای سال 2018 میلادی ، تصویب آیین کار کمیسیون ، پیشنویس موافقنامه مبارزه با صید غیر قانونی در خزر ، تصویب سهمیه صید برای سال 2018 ، همکاری با سازمان های بین المللی از جمله قائو ، تصویب لوگوی این کمیسیون ، نحوه انجام گشت مشترک ارزیابی ماهیان خاویاری دریای خزر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آساق ** 337** 1579* مرضیه فاتحی*81663**انتشار دهنده: خسرو حسینیانتهای پیام /*


پاسخ دهید