میرزایی: بودجه رویکرد صرفه جویی ندارد/ شورای نظارت بر صداو سیما6 میلیارد تومان برای چه کار می خواهدبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلال میرزایی روز یکشنبه در مخالفت با کلیات بودجه سال 97 کل کشور افزود: بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی دولت دارای کارکرد اساسی است آن هم به عنوان برنامه یکساله دولت باید در راستای مطلوب اقتصادی و جهت گیری حل مشکلات جامعه باشد بنابراین جهت رسیدن به اهداف به تخصیص کارآمد و اعتبارات نیازمندیم.
وی ادامه داد: ما با برخی واقعیات مواجه ایم یکی محدود بودن منابع درآمدی و یکی هم وجود مشکلات و معضلات و بحران کشور که این دو کنار هم قرار بگیرد به این نتیجه می رسیم که در گام اول نیاز به انضباط مالی داریم.
نماینده ایلام در مجلس گفت: رویکردی که مبتنی بر صرفه جویی باشد نه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نه در کمیسیون تلفیق دیده نشده است.
میرزایی گفت: مشکل دیگری که در بودجه داریم مربوط به این است اولویت ها نامشخص است. ما اکنون با مشکل بحران آب مواجه هستیم. ما در جلسات مختلف راجع آب صحبت داشتیم اما در بودجه جهت گیری مهمترین مشکل نیست.
وی به بحث افزایش حقوق ها اشاره کرد و گفت: این افزایش به گونه ای است که باعث ناراضایتی اقشار تاثیر گذار جامعه است. ای کاش دست دولت باز بود که مانند بعضی از کشورها که به رفاه اجتماعی نگاه می کنند برای جوانان بیکار و تحصیل کرده مستمری در نظر می گرفتند.
نماینده مردم ایلام در مجلس در ارتباط با بحث کلیات بودجه به درآمدها ، بودجه ریزی عملیاتی ، اشتغال، تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: که در ارتباط با تولید و صادرات ما شعار می دهیم اما وقتی می خواهیم عمل کنیم هیچ گونه جهت گیری نداشتیم. ما از تولید کننده هیچ حمایت نمی کنیم یا در ارتباط با تولید سیاست مشخصی نداریم و بیشتر دغدغه ما حمایت از مصرف کننده ها است.
میرزایی گفت: در ارتباط با بودجه ریزی انتظاری وجود داشت با توجه به هدفی که دولت اعلام کرده بود اما وقتی ردیف ها را مشاهده می کنید این بودجه ریزی عملیاتی نیست و فرض بر این بوده که وظایف دستگاه های اجرایی کشور به صورت دقیق و روشن به گونه ای که تداخل وظیفه و همپوشانی باشد مشخص شود که متاسفانه نشده است.
وی افزود: برای برخی فعالیت ها برای وزارت ارشاد ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سازمان تبلیغات بودجه در نظر گرفته شده است که حتی برای جهاد دانشگاهی 120 میلیاردتومان بودجه در نظر گرفته شده است این به نوعی تداخل و موازی کاری در کشور است.
نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: در بحث بودجه ریزی عملیاتی برای شورای نظارت بر صدا و سیما 6 میلیاردتومان در نظر گرفته ایم که این شورا در ماه یک جلسه دارد این همه پول برای چه می خواهند؟ البته بحث فقط شورای نظارت بر صدا و سیما نیست، بنیاد سعدی در صورتی که این همه دانشگاه در کشور داریم که راجع سعدی شناسی فعالیت می کنند از پایان نامه های دانشجویی حمایت می کنند اما می بینیم که 12 میلیاردتومان برای آن در نظر گرفته اند.
وی گفت: در ارتباط با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 7 میلیارد و نهصد تومان بودجه در نظر گرفته اید اما برای راه آهن ایلام 8 میلیارد تومان اختصاص دادید.
نماینده مردم ایلام گفت: از نگاه مردم بودجه‌ریزی عملیاتی، رسیده به اهداف و نه فعالیتهای بودجه‌ای خاطرنشان کرد: اشتغال و صرف اعتبارات آن فقط روی کاغذ انجام نمی‌شود بلکه آن را باید عملیاتی کنیم.
سیام**1058** **خبرنگار: محمد افضلی**انتشار: کتایون لامع زادهانتهای پیام /*


پاسخ دهید