نشسست 4 ساعته شورای امنیت در مورد کره شمالی بدون نتیجه به پایان رسیدنیکی هیلی نماینده ترامپ در سازمان ملل متحد بعد از ظهر امروز به خبرنگاران سازمان ملل گفت که اعضا شورای امنیت این نهاد قرار است به دعوت او و نمایندگان کشورهای ژاپن و کره جنوبی به منظور تبادل نظر و گفت وگو در خصوص آزمایش موشکی کره شمالی نشستی اضطراری برگزار کنند.
وی افزود که از نظر دولت متبوع او دیگر درنگ جایز نیست و باید کاری جدید در این خصوص صورت بگیرد و امیدوار است که نمایندگان چین و روسیه هم کماکان به همگامی و همصدایی با سایر کشور ها در محکوم کردن وواکنش نسبت به پیونگ ینگ ادامه بدهند.
این در حالی است که نمایندگان چین و روسیه برغم همصدایی با آمریکا و سایر کشور های خواهان فشار و تحریم بر کره شمالی تصریح کرده اند که کاهش تنش های میان آمریکا و کره شمالی بایستی بصورت دو جانبه و همزمان صورت بگیرد وآمریکا نباید انتظار داشته باشد در حالی با کره جنوبی به رزمایش های جنگی در آب های کره مشغول است کره شمالی بطور یک جانبه در اقدامات خود تخفیفی قائل شود.
بنا بر این در صورتی که آمریکا و همپیمانانش در نظر داشته باشند تا در این نشست نیز از ابزار فشار وتحریم اقتصادی برای وادار کردن کره شمالی به قبول خواسته های خود استفاده کنند بعید به نظر می رسد که بار دیگر با توافق و حمایت این دوکشور روبرو شوند.
به هر حال این نشست اضطراری که از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر روز سه شنبه در پشت در های بسته طول کشید بی هیچ نتیجه ای به پایان رسید و حتی به صدور یک بیانیه ریاست شورای امنیت نیز منتهی نشد ودر نهایت گفته شد که اعضا شورا قرار است بیانیه ای در این رابطه صادر کنند که فردا در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.
اروپام-4-541/ 3404/ انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*


پاسخ دهید