هشت حلقه چاه غیرمجاز در دامغان پلمب شدعلی شاهرودی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : تعداد 940 حلقه چاه مجاز در شهرستان دامغان وجود دارد که 679 حلقه در بخش کشاورزی، 1٨4 حلقه در بخش صنعت و خدمات و 77 حلقه در بخش آب آشامیدنی شهری و روستایی است.
وی اظهارداشت : در سال های 1389 تا 1391، حدود 50 حلقه چاه غیرمجاز ثبت نامی در طرح تعیین تکلیف مورد بررسی قرار گرفتد که 6 حلقه چاه پلمب و 14 حلقه چاه پر شده است.
وی خاطرنشان کرد : از مجموع چاه های عمیق و نیمه عمیق شهرستان دامغان، بیش از 85 درصد آن در بخش کشاورزی و از نظر پروانه بهره برداری بیش از 80 درصد تخلیه مجاز دشت از طریق چاه انجام می شود.
شاهرودی تصریح کرد : قنات و چشمه های موجود در دامغان از حداقل دبی یک صدم تا چشمه علی 650 لیتر وجود دارد که در فصل گرما این میزان، کاهش هم داشته است.
مدیر منابع آب شهرستان مدیرامور منابع دامغان افزود : قنات و چشمه های موجود در دامغان از حداقل دبی یک صدم تا چشمه علی 650 لیتر وجود دارد که در فصل گرما این میزان، کاهش هم داشته است.
شهرستان دامغان با بارش کمتر از 100 میلی متر، مجموع چاه های عمیق و نیمه عمیق آن حدودا 940 حلقه چاه است، بیش از ٨5 منابع آبی دامغان در حوزه کشاورزی مصرف می شود.
استان سمنان 198 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.
9856/6026
خبرنگار: میثم اسماعیلی** انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادهای استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.انتهای پیام /*


پاسخ دهید