وزش باد شدید برای 2 روز آینده البرز پیش بینی می شودمنصور رحمانیان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بررسی آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی حاکی از جوی ناپایداردرمنطقه البرز مرکزی است که پیامد آن در بعضی ساعات رشد ابر، وزش باد(روزهای جمعه وشنبه گاهی شدید)، رگبار ورعدوبرق، خواهد بود.
این مسئول، آسمان امروز البرزرا، کمی تانیمه ابری، وزش باد، دربعضی نقاط رشد ابر احتمال رگبارفرداجمعه، قسمتی تا ابری، وزش بادگاهی شدید در بعضی ساعات رگبار ورعد وبرق پیش بینی کرد.
رحمانیان گفت: آسمان شنبه هفته آینده البرز نیمه ابری تا ابری ، رگبار و رعدوبرق، وزش بادگاهی شدید، به تدریج کاهش ابرپیش بینی می شود.
وی با اشاره به اینکه هوای امروز البرز به لحاظ کیفی در وضعیت سالم قراردارد، گفت: فردا جمعه و پس فردا شنبه ، البرز هوای سالمی خواهد داشت.
از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 100 میلی متر بارندگی در استان البرز به ثبت رسیده است.
در سال جاری حدود 120 روز هوای ناسالم را پشت سر گذاشت.
7410/ 6155انتهای پیام /*


پاسخ دهید