پل اصلی تقاطع غیر همسطح شهید بندر تا پایان سال به بهره برداری می رسدمحمدصفری سه شنبه در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت پروژه تقاطع غیر همسطح شهید بندر اظهار کرد: تقاطع غیر همسطح شهید بندر بزرگترین پروژه عمرانی پس از مترو در شهر اهواز است. میدان شهید بندر محل اصلی تقسیم ترافیک در شهر اهواز و حتی به نوعی استان خوزستان است چراکه تمام شریان های ورودی و خروجی از این میدان عبور می کند.
وی با اشاره به اینکه با ساخت این تقاطع غیر همسطح ترافیک روان و تمام چراغ های راهنمایی برچیده می شود، افزود:درحال تمرکز کامل ما بر روی ساخت پل اصلی است که شامل محور رفت و برگشت غرب به شرق است.
معاون فنی عمرانی شهرداری اهوازاز پیشرفت 70درصدی ساخت پل اصلی خبر داد و یادآور شد : 80درصد از قطعات عرشه پل تولید شده و 70درصد آنها نصب شده است.
وی پروژه ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید بندر را به دلیل عبور تعداد زیادی تأسیسات زیرزمینی شامل لوله های نفت، گاز، مازوت، بنزین، فیبر نوری دستگاه های مختلف، لوله های آب و فاضلاب،حوضچه اصلی تقسیم کابل های مخابراتی استان و نماد چهارشیر، عبور شبکه برق فشار قوی از بالا و دو تونل مترو در زیرمیدان بسیار استراتژیک دانست.
صفری با اشاره به اینکه این میدان گالریی از تمام تأسیسات است، افزود: درحال حاضر 90درصد مشکلات این پروژه با کمک استانداری و همکاری دستگاه های مربوطه برطرف شده و برای تکمیل پل اصلی شامل دو دهنه باقی مانده پایه پنج تا هفت نیاز به افزایش ارتقاء برق فشار قوی داریم.
وی با اشاره به اینکه سه دکل فشار قوی برق در وسط و اطراف میدان قرار دارد، خاطرنشان کرد: این سه دکل برق برداشته و سه دکل تلسکوپی جایگزین آنها خواهد شد. این دکل ها خریداری شده و تا ماه آینده عملیات نصب دکل های تلسکوپی صورت خواهد گرفت.
معاون فنی عمرانی شهرداری اهواز اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها و شبکه های خبری مبنی بر اختلال در پروژه به علت وجود دکل فشار قوی برق را غیر واقع اعلام کرد و یادآور شد: از ابتدای ساخت پروژه ارتقاء دکل های فشار قوی در دستور کار قرار داشت.
وی دلیل عدم جابجایی دکل فشار قوی برق و پیشرفت پروژه را مشکلات قطعی برق در بهمن ماه و سپس گرمای تابستان دانست و اظهار کرد: باتوجه به احتمال قطعی برق بر اثر این جابجایی قرار شد در فصل پاییز این امر صورت گیرد.
صفری درخصوص زمان تکمیل و بهره برداری پل اصلی این پروژه تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پل اصلی در دهه فجر و یا تا پایان سال به بهره برداری می رسد. ضمن آنکه پل دوم نیز باید به پیشرفت 50 درصدی برسد.
این پروژه شامل پنج پل اصلی است که احداث تمام آنها تقاطع غیر همسطح شهید بندر را ایجاد می کند.
6002 خبرنگار: ندا رضاپور**انتشار: کبری آقازریانتهای پیام /*


پاسخ دهید