پیشتازی بجنوردی ها در 2قلوزاییعلی زاهدی نیا روز دوشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: امیرحسین، امیرعلی، محمد، ابوالفضل و علی بیشترین نام پسران و فاطمه، زهرا، فاطمه زهرا، نازنین زهرا، یسنا و زینب بیشترین نام منتخب دختران در چهار ماهه امسال بوده اند.
وی افزود: بیشترین فراوانی ولادت در چهارماهه امسال با 2 هزارو 274 مورد مربوط به گروه سنی 25 تا 29 سال است.
زاهدی نیا گفت: در گروه سنی 20 تا24 سال یک هزارو 808 مورد، گروه سنی 15 تا 19 سال 729 مورد و گروه سنی 30 تا34 سال یک هزارو 815 مورد واقعه ولادت ثبت شده است.
وی تعداد واقعه ولادت ثبت شده در چهارماهه امسال را شش هزارو 283 واقعه ذکر کرد و افزود: این آماردرمدت مشابه سال گذشته 6 هزارو 516 واقعه بوده که 3.6 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی عنوان کرد: بیشترین ولادت ثبت شده در خراسان شمالی با سه هزارو 521 واقعه درمرکز استان و کمترین آن با 156 واقعه درشهرستان گرمه است .
وی تعداد موالید پسردر چهارماهه نخست امسال را سه هزارو 243 واقعه و تعداد موالید دختر را سه هزارو 40 نفر بیان کرد و گفت: از مجموع ولادت های ثبت شده چهارهزارو 781 واقعه درمناطق شهری و یک هزار و 502 واقعه در مناطق روستایی است.
زاهدی نیا تعداد فوت ثبت شده در چهارماهه امسال را در خراسان شمالی یک هزار و 517 واقعه ذکر و اظهارکرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و 514 مورد بوده است.
وی ازمجموع واقعه فوت ثبت شده درچهارماهه امسال 835 مورد را مربوط به مردان و 682 واقعه را مربوط به زنان ذکر کرد و افزود: نسبت جنسی مردان به زنان برابر با 122 است یعنی به ازای نسبت فوت 100 زن، 122 مرد ثبت شده است.
خراسان شمالی 863 هزار نفرجمعیت دارد.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی و همچنین مردم می توانند دیدگاه ها یا برنامه های خبری خود را از طریق شماره تلفن 32226666 و 32231776 و یا به 09159768804 تلگرام به ایرنا اطلاع دهند یا نمابر کنند.
* کانال تلگرامی ایرنای خراسان شمالی به نشانی https://t.me/irnabojnurd در دسترس همگان است.
ع/ 6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید